Minilex - Lakipuhelin

Avioehtosopimuksen vaikutus lesken osakkuuteen kuolinpesässä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Puolisot voivat eläessään joko ennen avioliittoa tai parisuhteen rekisteröintiä tai sen aikana solmia avioehtosopimuksen. Avioehtosopimuksella puolisot voivat määrittää, millainen avio-oikeus heillä on toistensa omaisuuteen. Mikäli avioehtosopimusta ei ole solmittu on molemmilla puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että avioliiton päättyessä puolison kuolemaan tai aivoeroon puolisoilla on oikeus saada osituksessa osalleen puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Avioehtosopimuksella tätä voidaan muuttaa siten, että kummallakaan tai toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen, tai että puolisoilla tai toisella puolisolla on osittainen avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avioehtosopimuksella voidaan siis esimerkiksi sopia, että vain puolisoiden perintönä saama omaisuus ei ole avio-oikeuden alaista omaisuutta.

Kun puolisoista toinen kuolee, tulee hänen leskensä pääsääntöisesti kuolinpesän osakkaaksi. Lesken osakkuus jatkuu siihen saakka, kunnes kuolinpesän ositus on toimitettu. Ositus toimitetaan silloin, kun puolisolla on avio-oikeus puolisonsa omaisuuteen. Mikäli avio-oikeus on suljettu pois avioehtosopimuksella, ei leski ole kuolinpesän osakas. Tällöin lesken ja kuolinpesän välillä suoritetaan omaisuuden erottelu. Avioehtosopimus ei kuitenkaan vaikuta lesken oikeuteen pitää kuolleen puolison jäämistöä tai vähintäänkin puolisoiden yhteisenä kotina käytettyä tai muuta jäämistöön kuuluvaa eloonjääneen puolison kodiksi sopivaa asuntoa ja asuinirtaimistoa jakamattomana hallinnassaan.

Mikäli puolisolta ei kuollessaan jää yhtään rintaperillistä eikä hän ole määrännyt omaisuudestaan testamentilla, perii leski puolisonsa. Leski perii puolisonsa, vaikka puolisot olisivat laatineet avio-oikeuden poissulkevan sopimuksen. Leski on tällöin perillisenä kuolinpesän ainoa osakas. Puolisoiden välinen avioehtosopimus saa kuitenkin merkitystä siinä vaiheessa, kun leski kuolee ja hänen kuolinpesänsä tulee jaettavaksi ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten ja lesken omien perillisten kesken.

Avioehtosopimus on määrämuotoinen asiakirja, ja se tulee myös rekisteröidä maistraattiin. Asiantuntevat lakimiehet auttavat sinua, mikäli kaipaat apua avioehtosopimuksen laatimisessa sekä siihen liittyvissä kysymyksissä.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa