Minilex - Lakipuhelin

Pesänselvittäjän tilitys


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Tuomioistuimella on valta hakemuksesta määrätä kuolinpesään pesänselvittäjä. Pesänselvittäjä tarkoittaakin tuomioistuimen määräämää kuolinpesän selvittäjää, jonka tehtävänä on saattaa kuolinpesä jakokuntoon esimerkiksi maksamalla vainajan velat. Pesänselvittäjälle ei ole laissa asetettu varsinaista vuosittaista tilintekovelvollisuutta eikä myöskään pysyvää hallinnon kontrollia.

Vaikka vuosittaista tilintekovelvollisuutta ei ole, voidaan pesänselvittäjä velvoittaa tästä huolimatta antamaan milloin tahansa hallinnon kestäessä selonteko hallinnostaan. Tämän sijasta myös erillinen tarkastaja voidaan määrätä suorittamaan kuolinpesän hallinnon tarkastus ja antamaan siitä erityinen tarkastuskertomus.

Pesänselvittäjää ei voida velvoittaa asettamaan erityistä vakuutta mahdollisten vahinkojen varalle, vaikka selonteossa tai tarkastuskertomuksessa huomattaisiinkin puutteellisuuksia jäämistövarojen hoidossa. Kuolinpesän osakkaita suojaavatkin säännökset pesänselvittäjän vapauttamisesta tehtävästään ja oikeus vahingonkorvaukseen.

Pesänselvittäjän todetessa pesänselvityksen tulleen loppuunsaatetuksi on hänen tämän jälkeen annettava hallinnostaan tilitys kuolinpesän osakkaille. Laissa ei ole säädetty lopputilityksen määrämuodosta eikä sen sisällöstä ole annettu tarkempia ohjeita. Vähimmäisvaatimuksena on kuitenkin pidetty omaisuusluettelon ja jäämistöä koskevan juoksevan kirjanpidon siihen kuuluvineen tilitositteineen toimittamista jakoa aloittaville osakkaille tai pesänjakajalle sekä ilmoituksen antamista siitä, että pesä on siinä kunnossa, että jako voidaan suorittaa tuottamatta kenellekään haittaa.

Laissa ei ole säädetty myöskään määräaikaa lopputilityksen antamiselle. Jos pesänselvittäjä kuitenkin viivyttelee kohtuuttoman pitkän aikaa tilin antamista sen jälkeen, kun jäämistö on tullut selvitetyksi, voidaan hänet osakkaiden yhteisestä hakemuksesta vapauttaa tehtävästään.

Mikäli pesänselvittäjän tilitykseen liittyvät kysymykset askarruttavat, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa