Minilex - Lakipuhelin

Onko testamentin saaja kuolinpesän osakas?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Se, onko testamentin saanut henkilö kuolinpesä osakas, on merkityksellinen kysymys, koska osakkaat ovat oikeutettuja osallistumaan kuolinpesää koskevaan päätöksentekoon. Testamentinsaajan osakasasema ratkeaa testamenttityypin mukaan.

Testamentinsaaja on kuolinpesän osakas ja kuuluu siten kuolinpesän hallintoon, jos kyseessä on yleistestamentti. Yleistestamentti tarkoittaa jälkisäädöstä, jolla perittävä testamenttaa jollekulle 1) koko jäämistön, 2) määräosan siitä tai 3) sen, mitä muiden testamenttimääräysten täyttämisen jälkeen jää jäljelle. Yleistestamentinsaajan jälkeläinen on myös pesän osakas, jos hänellä olisi ollut oikeus periä testamentin tekijä ja testamentin ensisaaja on kuollut ennen kuin hänen testamenttiin perustuva oikeutensa ehti tulla voimaan. Yleistestamentinsaajaa pidetään kuolinpesän osakkaana myös silloin, kun hänen oikeutensa on riidanalainen esimerkiksi sen vuoksi, että testamenttia ei pidetä pätevänä. Siihen asti kunnes riidanalaisuus on ratkaistu, riidanalaisen yleistestamentinsaajalla on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kuolinpesän riidattomilla osakkailla. Legaatti eli erityisjälkisäädös puolestaan antaa saajalleen tietyn esineen omistus-, käyttö- tai tuotto-oikeuden tai tietyn rahamäärän. Legaatinsaaja ei ole kuolinpesän osakas.

Testamentin tekijä voi tehdä testamenttiin toissijaismääräyksen. Tällöin on kyse rajoitetusta omistusoikeustestamentista. Siinä testamentin tekijä on määrännyt toissijaissaajan, jolle testamentattu omaisuus menee ensisaajan jälkeen. Testamentin toissijaissaajat eivät ole testamentin tekijän kuolinpesän osakkaita, vaan vasta ensisaajan kuoltua hänen kuolinpesän osakkaita edellyttäen, että kyse on edellä mainitusta yleistestamentista.

Sillä, onko kyse yleis- vai erityistestamentista, riidattomasta vai riidanalaisesta testamentista, täydestä vai rajoitetusta omistusoikeustestamentista, on merkitystä selvitettäessä kuolinpesän osakkaita. Mikäli tarvitset apua testamentin tulkinnassa ja sen selvittämisessä, saako sen saaja osallistua kuolinpesän hallintoon, kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »