Minilex - Lakipuhelin

Onko leskellä oikeutta puolison perintöön?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jos ensiksi kuolleelta puolisolta ei jäänyt rintaperillisiä eli lapsia tai lasten jälkeläisiä, saa perinnön eloonjäänyt puoliso eli leski. Tällaisessa tapauksessa leskellä on oikeus puolison perintöön ja hän on perillisasemansa johdosta ensiksi kuolleen puolison kuolinpesän osakas. Leski syrjäyttää perimysjärjestyksessä siten muut kuin rintaperilliset eli esimerkiksi ensiksi kuolleen puolison vanhemmat ja sisarukset.

Leski saa täydellisen käyttövapauden omaisuuteen, jonka hän on perinyt ensiksi kuolleelta puolisolta. Hän saa siis pitää jäämistön, jäämistöstä syntyvän tuoton ja koron omistuksessaan koko elinaikansa. Hän voi esimerkiksi kiinnittää jäämistöön kuuluvaa omaisuutta, panna sen pantiksi tai luovuttaa omaisuutta vastikkeetta. Lesken ei tarvitsekaan ottaa huomioon jäämistöä käyttäessään vainajan sukulaisille toissijaisesti pidätettyä ja myöhemmin realisoituvaa perintöoikeutta. Toissijaisilla perillisillä, eli ensiksi kuolleen puolison vanhemmilla, sisaruksilla, veli- ja sisarpuolilla sekä näiden jälkeläisillä, ei olekaan oikeutta vaatia lesken eläessä hallinnon tarkastusta tai lesken velvollisuutta pitää tiliä.

Lesken perintöoikeuteen ei vaikuta se, oliko puolisoilla avio-oikeutta toistensa omaisuuteen vai ei. Tämä perintöoikeus antaakin suuren määräämisvallan perittävään omaisuuteen. Näin ollen edes lahjaan liitetty avio-oikeusmääräys ei estä leskeä esimerkiksi myymästä lahjaa.

Vaikka leski voi eläessään määrätä rajoituksetta perinnöstä saamastaan omaisuudesta, on hänen oikeuttaan määrätä siitä kuolemansa jälkeen rajoitettu. Tämä perustuu siihen, että lesken kuollessa jäljellä oleva omaisuus eli lesken jäämistö on jaettava suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ensiksi kuolleen puolison ja lesken perillisten kesken. Leskellä ei ole oikeutta testamentilla määrätä siitä, mitä ensiksi kuolleen puolison perillisille tulee perinnöksi. Vaikka leskellä on oikeus lahjoittaa perimäänsä omaisuuttaan elinaikanaan rajoituksetta, voivat nämä lahjoitukset vaikuttaa siihen, miten lesken jäämistö jaetaan hänen kuoltuaan.

Leskellä on myös oikeus vallita perimäänsä omaisuutta, vaikka hän solmisikin uuden avioliiton. Mikäli lesken perintöoikeuteen liittyvät kysymykset askarruttavat, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa