Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän yhteisomistus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän yhteisomistus syntyy perittävän kuollessa, perittävän oikeuksien siirtyessä yleisseuraannon perusteella perillisille. Jakamattomassa kuolinpesässä, jossa on vähintään kaksi osakasta, osakkaan omistusoikeus ei muodosta määräosaa mistään esineestä, vaan kyseessä on kuolinpesän jaoton yhteisomistus. Jaottomassa yhteisomistuksessa kuolinpesässä osakkaiden omistusoikeuden kohde on osuus kaikesta kuolinpesään kuuluvasta varallisuudesta.

Kuolinpesän jaottomassa yhteisomistuksessa olevasta omaisuudesta määrääminen edellyttää kaikkien kuolinpesän osakkaiden yhteistä päätöstä asiasta. Tällöin esimerkiksi kiinteistökaupan määrämuotoa noudattaen vaaditaan, että jokainen osakas tai hänen asiamiehensä on allekirjoittanut kauppakirjan.

Oikeudesta perintöön on mahdollista luopua ja pesäosuuden voi myös luovuttaa. Jaottoman yhteisomistuksen kohteena olevan omaisuuden katsotaan luovutustilanteissa muodostuvan irtaimesta omaisuudesta, omaisuuden tosiasiallisesta luonteesta huolimatta.

Kuolinpesän jaoton yhteisomistus ja kuolinpesän osakkuus muuttuvat määräosaiseksi yhteisomistukseksi perinnönjaon toimittamisella ja siinä tehtävällä päätöksellä. Jos esimerkiksi vain yhden kiinteistön käsittävä jäämistöomaisuus päätetään jakaa kolmen osakkaan kesken, tulee heidän kunkin määräosakseen 1/3 kiinteistöstä. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »