Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän vuokrasopimuksen irtisanominen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Henkilön kuolema ei päätä hänen vuokrasuhteitaan, mutta kuoleman seurauksena vastuu vuokraehtojen täyttämisestä siirtyy vuokralaiselta tämän kuolinpesälle. Kuolinpesällä on niin halutessaan mahdollisuus ja oikeus irtisanoa vainajan vuokrasopimus. Mikäli kyseessä on tilanne, jossa vainaja oli vuokrannut asunnon yhdessä toisen henkilön kanssa, sekä eloonjääneellä vuokralaisella että kuolinpesällä on itsenäinen oikeus irtisanoa vuokrasopimus, mutta vain omalta osaltaan.

Mikäli vuokranantajalla ei ole erityistä ja perusteltua syytä vastustaa vuokrasuhteen jatkamista, eloonjääneellä vuokralaisella on oikeus vuokrasuhteen jatkamiseen kuolinpesän asemasta. Tämän lisäksi myös puolisolle, perheeseen kuuluvalle lapselle tai vastaavasti muulle huoneistossa asuvalle perheenjäsenelle on pääsääntöisesti kaikissa tilanteissa annettu mahdollisuus vuokrasuhteen jatkamiseen. Mikäli vuokrasuhdetta halutaan jatkaa, tätä haluavan tahon on ilmoitettava tahdostaan vuokranantajalle kolmen kuukauden kuluessa vuokralaisen kuolemasta. Tällainen ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksesta seuraa se, että vastuu vuokraehtojen täyttämisestä siirtyy yksin vuokrasuhteen jatkajalle.

On myös mahdollista, ettei millään taholla ole kiinnostusta vuokrasuhteen jatkamiseen. Mikäli kuolinpesä ei halua jatkaa vuokrasopimusta tai tilanne on sellainen, että vuokralaisen kanssa asunnon aiemmin vuokrannut henkilö jatkaa asumista kyseisessä asunnossa, on suositeltavaa irtisanoa vuokrasopimus niin pian kuin mahdollista, jotta myös vastuu siitä seuraavista velvollisuuksista loppuisi mahdollisimman pian.

Kuten vuokrasopimusta jatkettaessa, myös vuokrasopimusta irtisanottaessa vuokranantajalle on tehtävä kirjallinen irtisanomisilmoitus. Lainmukaiseen irtisanomiseen vaaditaan allekirjoitus kaikilta kuolinpesän osakkailta. Mikäli allekirjoituksen saaminen ei ole mahdollista, pyydetään valtakirja niiltä osakkailta, jotka eivät irtisanomisilmoitusta allekirjoita. Irtisanomisilmoituksen yhteyteen tulee liittää vuokralaisen kuolinpäivän ilmaiseva vuokralaisen viimeisen kotipaikan virkatodistus. Tällainen virkatodistus on saatavissa maistraatista tai vuokralaisen viimeisen kotipaikan seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Kun kuolinpesä on irtisanonut vuokrasopimuksen, sen vastuu vuokraehtojen täyttymisestä päättyy irtisanomiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun.

Kuolinpesän ja sen vuokra-asioiden hoitaminen ei ole aina yksinkertaista. Suosittelemmekin kääntymään asiantuntevien lakimiestemme puoleen, mikäli kohtaatte haasteita.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »