Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän vuokrasopimuksen irtisanominen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolema itsessään ei päätä vuokrasuhteita, mutta kuoleman seurauksena vastuu vuokraehtojen täyttämisestä siirtyy vuokralaiselta tämän kuolinpesälle. Kuolinpesällä on niin halutessaan mahdollisuus ja oikeus irtisanoa vainajan vuokrasopimus niin kuin toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Mikäli kyseessä on tilanne, jossa vainaja oli vuokrannut asunnon yhdessä toisen henkilön kanssa, sekä eloonjääneellä vuokralaisella että kuolinpesällä on itsenäinen oikeus irtisanoa vuokrasopimus, mutta vain omalta osaltaan.

Mikäli vuokranantajalla ei ole erityistä ja perusteltua syytä vastustaa vuokrasuhteen jatkamista, eloonjääneellä vuokralaisella on oikeus vuokrasuhteen jatkamiseen kuolinpesän asemasta. Tämän lisäksi myös puolisolle, perheeseen kuuluvalle lapselle tai vastaavasti muulle huoneistossa asuvalle perheenjäsenelle on pääsääntöisesti kaikissa tilanteissa annettu mahdollisuus vuokrasuhteen jatkamiseen. Mikäli vuokrasuhdetta halutaan jatkaa, tätä haluavan tahon on ilmoitettava tahdostaan vuokranantajalle kolmen kuukauden kuluessa vuokralaisen kuolemasta. Tällainen ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Ilmoituksesta seuraa se, että vastuu vuokraehtojen täyttämisestä siirtyy yksin vuokrasuhteen jatkajalle.

On myös mahdollista, ettei millään taholla ole kiinnostusta vuokrasuhteen jatkamiseen. Mikäli kuolinpesä ei halua jatkaa vuokrasopimusta tai tilanne on sellainen, että vuokralaisen kanssa asunnon aiemmin vuokrannut henkilö jatkaa asumista kyseessä olevassa asunnossa, on suositeltavaa irtisanoa vuokrasopimus niin pian kuin mahdollista, jotta voitaisiin välttyä vuokrasopimuksesta seuraavilta velvollisuuksilta.

Kuten vuokrasopimusta jatkettaessa, myös vuokrasopimusta irtisanottaessa vuokranantajalle on tehtävä kirjallinen irtisanomisilmoitus. Lainmukaiseen irtisanomiseen vaaditaan allekirjoitus kaikilta kuolinpesän osakkailta. Mikäli allekirjoituksen saaminen ei ole mahdollista, pyydetään valtakirja niiltä osakkailta, jotka eivät irtisanomisilmoitusta allekirjoita. Irtisanomisilmoituksen yhteyteen tulee liittää vuokralaisen kuolinpäivän ilmaiseva vuokralaisen viimeisen kotipaikan virkatodistus. Tällainen virkatodistus on saatavissa maistraatista tai vuokralaisen viimeisen kotipaikan seurakunnan kirkkoherranvirastosta.

Kun kuolinpesä on irtisanonut vuokrasopimuksen (vain kuolinpesän osalta tai mahdollisesti koko kuolinpesän osalta), kuolinpesän vastuu vuokraehtojen täyttymisestä päättyy sitä kuukautta seuraavan kuukauden loppuun, jona irtisanominen on suoritettu. Kuolinpesää ja sitä koskevien vuokra-asioiden hoitaminen ei ole aina yksinkertaista ja haasteita kohdatessa on suositeltavaa kääntyä asiantuntevien lakimiestemme puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa