Minilex - Lakipuhelin

Ketkä lasketaan kuolinpesän osakkaisiin?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän osakkaiden yhteishallinto käynnistyy perittävän kuollessa. Kuolinpesän osakkaat muodostavat yhdessä kuolinpesän yhteishallinnon, joka kestää perittävän kuolemasta siihen asti, että perinnönjako on toimitettu ja laillisesti astunut voimaan. Kuolinpesän osakkaiden piiri on tärkeätä rajata tarkasti, jotta he ovat tietoisia heille lain mukaan kuuluvista oikeuksistaan.

Kuolinpesän osakkaiksi lasketaan perilliset, yleistestamentin saajat, leski sekä myös eronnut puoliso avio-oikeuden nojalla, mikäli ainakin jommallakummalla puolisoista oli avio-oikeus entisen puolisonsa omaisuuteen ja ositusta ei oltu toimitettu entisen aviopuolison kuollessa. Yleistestamentin saajasta puhutaan silloin, kun hänelle on testamentattu tietty osuus koko jäämistöstä tai koko jäämistö tai esimerkiksi ”jälkeeni jäänyt omaisuus kokonaisuudessaan”. Yleistestamentin saaja voi olla joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Puolestaan leski on kuolinpesän osakas nojautuen joko puolisoiden keskinäiseen perintöoikeuteen, yleistestamenttiin tai avio-oikeuteen osituksen toimittamiseen asti, kun ainakin toisella puolisoista oli avio-oikeus toisen omaisuuteen. Leski ei ole kuolinpesän osakas, jos hänen avio-oikeutensa perittävän omaisuuteen oli täysin poissuljettu avioehtosopimuksella. Toisaalta tällöinkin leski voi siis olla kuolinpesän osakas perintöoikeuden tai yleistestamentin kautta. Perilliseksi puolestaan lasketaan kaikki ne, jotka ovat perintöön oikeutettuja ilman testamenttiakin. Perillisiä ovat esimerkiksi rintaperilliset ja heidän lapsensa sekä leski yleensä, sekä perittävän vanhemmat, mikäli perittävältä ei jäänyt rintaperillisiä tai heidän lapsiaan eikä leskeä.

On painotettava, että erityistestamentin saaja ei kuulu kuolinpesän osakkaiden joukkoon. Erityistestamentin saajaksi kutsutaan sitä, jolle on testamentattu esimerkiksi tietty esine tai tietty rahasumma. Toisaalta erityistestamentin saaja saa hakea pesänselvittäjän määräämistä esimerkiksi jos varsinaiset kuolinpesän osakkaat eivät aio käynnistää pesänselvitystä asianmukaisella tavalla.

Toisaalta sellainenkin taho, jonka saaminen kuolinpesästä on riidanalainen, kuuluu kuolinpesän osakkaisiin siinä missä ne kuolinpesän osakkaat, joiden saanto on riidaton. Näin ollen esimerkiksi testamentinsaajan oikeuden "selvyys" tai "vahvuus" suhteessa muiden osakkaiden saamisoikeuteen ei poissulje sellaista kuolinpesän osakasta, jonka saanto on riidanalainen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa