Minilex - Lakipuhelin

Puolisoiden väliset lahjat

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Puolisot voivat vapaasti luovuttaa toisilleen lahjan sekä tehdä myös itseään sitovan lahjanlupauksen. Mikäli puoliso lahjoittaa toiselle puolisolle irtainta omaisuutta, lahjasta on kuitenkin tehtävä ilmoitus maistraatille. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä lahjasta, jonka kohde ja antamisajankohta on erikseen yksilöity avioehtosopimuksessa, joka on jätetty rekisteröitäväksi.

Silloin kun on kyse muusta kuin avioehtosopimuksessa yksilöidystä irtaimesta lahjasta, ilmoitus on tehtävä, jos lahja on epäsuhteessa antajan taloudelliseen asemaan. Näin ollen tavanmukaisista lahjoista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Tavanmukaisina lahjoina voitaneen pitää merkkipäivinä tai muina juhlapäivinä taikka muistamisena annettuja kohtuullisia lahjoja.

Ilmoitus lahjasta on tehtävä, jotta lahjansaaja voisi saada suojaa mahdollisten lahjanantajan velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa ja ulosotossa. Ilmoituksen voi tehdä joko lahjansaaja tai sen antaja. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »