Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto, yhteinen asunto ja kuolema

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitto päättyy viimeistään toisen puolison kuolemaan. Vaihtoehtoisesti avoliitto voi päättyä, kun avopuolisot muuttavat asumaan eri osoitteisiin. Avopuolisot eivät peri toisiaan automaattisesti lain nojalla. Avopuolison kuollessa on ratkaistavana monta asiaa, kuten se, mitä tapahtuu avopuolisoiden yhteisenä kotina käyttämälle asunnolle. Tähän vaikuttaa muun muassa se oliko asunto yhteinen vai ainoastaan toisen puolison omaisuutta. Ainoa keino, miten avopuolisot voivat ottaa toisensa huomioon toisen kuolemantapauksessa, on laatia testamentti toistensa hyväksi. Testamentilla perittävä voi melko vapaasti määrätä omaisuudestaan, mutta rintaperillisten oikeutta lakiosaan sillä ei kuitenkaan voi loukata. 

Jos avoparin kotina on heidän yhteisomistuksessaan oleva asunto ja toinen avopuolisoista kuolee, kuuluu kuolleen avopuolison osuus asunnosta tämän kuolinpesälle. Jos testamenttia ei ole tehty avolesken hyväksi, voi asunnon myynti olla ainoa keino jakaa perintö siitä huolimatta, että avoleski omistaisikin puolet asunnosta. Avolesken asema on näin ollen melko heikko. Perittävä voi testamentilla jättää avoleskelle omistusoikeuden tai hallintaoikeuden asuntoon. Kummassakin tapauksessa rintaperillisten lakiosaoikeus menee avolesken oikeuksien edelle, toisin kuin avioliitossa. Avoliitossa avoleskellä ei siis ole lain nojalla oikeutta jäädä asumaan puolisoiden yhteisenä kotina käyttämään asuntoon.

Jos avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta tai avoparilla on yhteisiä lapsia, on avolesken mahdollista saada kuolinpesältä avustusta. Avustus voi olla esimerkiksi käyttöoikeus asuntoon. Avustuksen saaminen edellyttää sitä, että avolesken toimeentulo on heikentynyt avopuolison kuoleman vuoksi ja avustus on tarpeen hänen toimeentulonsa turvaamiseksi. Avustuksessa voidaan painavien syiden vuoksi rajoittaa rintaperillisten oikeutta lakiosaan. 

Vinkit

-Avopuolisot eivät peri toisiaan, elleivät he ole siitä eläessään testamentilla määränneet.

-Avopuolisoiden yhteisomistuksessa olleesta asunnosta puolet kuuluu kuolleen puolison perintöön eli kuolinpesälle.

-Asunnon myynti voi usein olla ainoa tapa jakaa perintö.

-Puoliso on voinut eläessään testamentata avopuolisolleen omistusoikeuden tai hallintaoikeuden asuntoon.

Varoitukset

-Avoleskellä ei ole oikeutta jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen asuntoon avopuolison kuollessa, toisin kuin avioliitossa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa