Minilex - Lakipuhelin

Avioliitto ja avoliitto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa avioliitto ja avoliitto ovat molemmat sukupuolineutraaleja kahden ihmisen välisen suhteen muotoja. Avioliitosta säädetään avioliittolaissa. Avoliitto voi puolestaan olla joko laissa säännelty tai laissa sääntelemätön. Avioliitto solmitaan kirkkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä, kun taas avoliitto syntyy kahden osapuolen välisellä sopimuksella. Sopimuksen ei tarvitse olla nimenomainen.

Avioliitto syntyy, kun henkilöt vihitään avioliittoon. Laissa säännelty avoliitto katsotaan puolestaan muodostuneeksi silloin, kun suhde täyttää tietyt laissa mainitut kriteerit. Avoliitto tarkoittaa sitä, että parisuhteessa olevat henkilöt elävät yhteisessä taloudessa, mutta he eivät ole naimisissa keskenään. Henkilöiden, jotka ovat asuneet yhdessä ja huolehtineet yhteisesti taloudestaan vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteisessä huollossa oleva tai yhteinen lapsi, katsotaan lain mukaan olevan avopuolisoita. Muiden suhteessa olevien henkilöiden, jotka asuvat vakituisesti yhdessä, katsotaan olevan laissa sääntelemättömässä avoliitossa. Pelkkä samassa osoitteessa asuminen ei täytä siis vielä avoliiton kriteereitä. Kyse voi nimittäin olla yhteisasumisesta, kuten esimerkiksi alivuokrasuhteesta.

Avioliiton solmimiseen vaaditaan täysi-ikäisyyttä. Avioliittoa ei saa solmia isän, äidin, isovanhempien, oman lapsen, lapsenlapsen, sisaruksen tai puolisisaruksen kanssa. Avioliittoa ei myöskään saa solmia muun suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevan sukulaisen kanssa. Avioliitto sisaruksen jälkeläisen kanssa vaatii erityisestä syystä annettavan poikkeusluvan oikeusministeriöltä. Edellä mainitut avioliiton esteet pätevät myös avoliittoon. Esimerkiksi sisarukset eivät voi olla avoliitossa, vaikka he asuisivatkin vakituisesti saman katon alla. Avoliiton muodostaminen ei myöskään ole mahdollista, mikäli toinen osapuolista on avioliitossa. Samalla tavalla avioliitto estyy, jos jompikumpi henkilöistä on jo avioliitossa tai voimassa olevassa rekisteröidyssä parisuhteessa. 

Avoliiton päättäminen tapahtuu huomattavasti helpommin kuin avioliiton purkaminen. Avoliitto voi päättyä ensinnäkin sen vuoksi, että osapuolet solmivat avioliiton. Avopuolisot voivat myös vapaamuotoisesti sopia avoliittonsa päättymisestä ja lopettaa yhteiselämänsä. Lisäksi avoliitto voi päättyä toisen avopuolison kuoleman johdosta. Avioliiton purkamiseen vaaditaan puolestaan avioeron hakemista. Avioerohakemus tehdään käräjäoikeudelle. Normaalisti puolisoille asetetaan kuuden kuukauden harkinta-aika, jonka jälkeen heidät tuomitaan avioeroon. Puolisot voidaan tuomita avioeroon ilman harkinta-aikaa silloin, kun heidän avioliittoa rasittaa jokin edellä mainittu avioliiton este tai jos puolisot ovat asuneet kaksi vuotta erillään välien rikkoutumisen takia. 

Avioliittoa ja avoliittoa koskevat erilaiset säännöt muun muassa elatusvelvollisuutta, omaisuuden jakoa ja puolison perintöoikeutta koskevissa asioissa. Tämän vuoksi on hyvä perehtyä ennen avio- tai avoliiton solmimista siihen, mitä oikeuksia puolisoilla on liiton aikana ja sen päätyttyä.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avoliiton päättäminen on huomattavasti helpompaa kuin avioliiton.

Varoitukset

-Avioliiton ja avoliiton tuomat oikeudet ja velvollisuudet ovat erilaisia.

-Puolisot, jotka ei voi avioesteen vuoksi solmia avioliittoa, eivät voi myöskään solmia avoliittoa keskenään.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]