Minilex - Lakipuhelin

Avioliiton solmiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomessa avioliitto oli aikaisemmin mahdollinen vain naisen ja miehen välillä. Nykyisin avioliiton voi solmia myös samaa sukupuolta olevat henkilöt. Aikaisemmin samaa sukupuolta olevien oli mahdollista rekisteröidä parisuhteensa. Rekisteröidyn parisuhteen oikeudelliset vaikutukset vastasivat pitkälti avioliiton oikeudellisia vaikutuksia. Nykyisin rekisteröidyn parisuhteen solmiminen ei ole enää mahdollista. Avioliiton voivat Suomessa siis solmia keskenään nainen ja mies, nainen ja nainen taikka mies ja mies.

Avioliittolaissa säädetään avioliiton solmimisesta. Kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet solmivansa avioliiton keskenään, ovat kihlautuneet. Kihlautuminen ei kuitenkaan ole välttämätön edellytys sille, että avioliitto voitaisiin solmia. Kihlautuminen ei myöskään velvoita avioliiton solmimiseen. Se on kuitenkin monelle lupaus avioliitosta, ja myös lain mukaan sitä pidetään sopimuksena avioliiton solmimisesta. Mikäli pari kihlautuu, toimenpide ei vaadi mitään tiettyä muotoa, vaan kukin voi kihlautua parhaaksi katsomallaan tavalla. Esimerkiksi sormus ei ole kihlauksen pätevyyden edellytys. Kihlautumisella ei muutoinkaan ole enää juuri oikeudellisia vaikutuksia muuten kuin mahdollisesti tapauksissa, joissa kihlakumppanit katsotaan läheisiksi henkilöiksi (esim. perintöasiat).

Avioliiton solmiminen tapahtuu vihkimisellä. Avioliittoa ei siis voida solmia ilman vihkimisen toimittamista. Vaihtoehtoina ovat joko kirkollinen vihkiminen, joka voidaan toimittaa evankelis-luterilaisessa tai ortodoksisessa kirkossa taikka muussa rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa, sekä siviilivihkiminen, joka toimitetaan  Digi- ja väestötietovirastossa. Avioliittoon aikovat henkilöt voivat vapaasti valita kumman vihkimistavan he haluavat. Molemmat vihkimistavat ovat oikeudellisilta vaikutuksiltaan samanarvoisia.

Vihkimisessä kummankin kihlakumppanin on oltava samaan aikaan läsnä. Kun molemmat kihlakumppanit ovat vastanneet myöntävästi vihkijän heille esittämään kysymykseen siitä, tahtooko hän solmia avioliiton kihlakumppaninsa kanssa, vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi. Vihkiminen toimitetaan sukulaisten tai muiden todistajien läsnäollessa.

Ennen vihkimistä tulee toimittaa avioliiton esteiden tutkinta. Tällä varmistetaan nimensä mukaisesti se, ettei avioliitolle ole olemassa laissa tarkemmin määriteltyjä esteitä. Tällainen este on esimerkiksi voimassa oleva avioliitto. Jos avioliiton esteiden tutkija toteaa avioliiton esteettömäksi, on siitä annettava kihlakumppaneille todistus. Jos avioliiton esteiden tutkinnassa todetaan, että avioliitolle on avioeste, vihkimistä ei voida toimittaa eli avioliiton solmiminen ei tällöin ole mahdollista.

Avioliitto ei ole enää vain naisen ja miehen välinen liitto. Sellaiset henkilöt, jotka ovat aikaisemmin rekisteröineet parisuhteensa, voivat muuttaa rekisteröidyn parisuhteensa avioliitoksi ilmoittamalla siitä yhdessä Digi- ja väestötietovirastolle. Tällöin rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona siitä päivästä alkaen, jona Digi- ja väestötietovirasto on saanut ilmoituksen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioliiton voivat solmia kaksi henkilöä sukupuolesta riippumatta.

-Avioliiton solmiminen tapahtuu vihkimisellä.

-Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa avioliitoksi ilmoittamalla siitä Digi- ja väestötietovirastolle.

Varoitukset

-Avioliittoa ei voida solmia, jos avioliitolle on avioliittolaissa tarkoitettu este.

-Avioliittoa ei voida solmia myöskään, jos avioliiton esteitä ei ole tutkittu.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]