Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ositus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli avoliitto jostain syystä purkaantuu, ei kyseisessä tilanteessa sovelleta samoja säännöksiä kuin avioliiton purkautuessa, joten varsinaista ositusta ei siis suoriteta, vaan kyseessä on osapuolten omaisuuden erottelu. Avopuolisoiksi laissa katsotaan kaksi henkilöä, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa eli avoliitossa vähintään viiden vuoden ajan, mutta eivät ole solmineet avioliittoa. Myös henkilöt, jotka jasuvat yhteistaloudessa ja heillä on yhteinen lapsi, määritellään lain tarkoittamiksi avopuolisoiksi ilman viiden vuoden yhdessäasumisen aikamäärettä. Kun avoliitto purkautuu, suoritetaan omaisuuden erottelu vain jos jompi kumpi avoliiton osapuolista sitä vaatii, tai esimerkiksi kuolleen avopuolison perillinen näin haluaa.  

Avoliitto ei luo avopuolisoiden välille minkäänlaista juridista oikeutta toistensa omaisuuteen, joten omaisuuden erottelussa varallisuutta ei jaeta puolisoiden kesken tasan, kuten pääsääntöisesti avioliiton purkautuessa tapahtuu. Avoliiton päättyessä puolisoiden omaisuudet erotellaan toisistaan niin, että molemmat saavat itsellensä kuuluvat omaisuuserät takaisin haltuunsa. Erottelussa noudatetaan niin kutsuttua nimiperiaatetta, eli omaisuus kuuluu sille kuka pystyy esittämään todisteen omaisuuden kuulumisesta itsellensä, esimerkiksi kuitin tai jonkin omistusoikeustodistuksen. Jos omaisuudesta ei voida päätellä, kummalle puolisolle se kuuluu, katsotaan omaisuuden olevan yhteisomistuksessa. Yhteisomistettavien omaisuuserien jakamisesta on avopuolisoiden pääsääntöisesti pyrittävä sopimaan keskenään. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa