Minilex - Lakipuhelin

Omaisuus avioliitossa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton solmiminen ei aiheuta muutoksia puolisoiden omistussuhteisiin. Se omaisuus, joka puolisolla on avioliittoa solmittaessa, jää avioliiton solmimisen jälkeenkin hänen omaisuudekseen. Myös sellainen omaisuus, jonka puoliso saa avioliiton aikana esimerkiksi perintönä, lahjana tai testamentilla, on hänen omaa omaisuuttaan.

Puolisot voivat hankkia myös yhteistä omaisuutta esimerkiksi ostamalla yhteisesti asunto-osakkeet tai kiinteistön ja maksamalla kauppahinnan puoliksi omista varoistaan. Puolisoiden välisiä omistuskysymyksiä ratkaistaessa lähtökohtana on niin sanottu nimiperiaate. Sen mukaan omaisuus kuuluu sille, jonka nimiin omaisuus on hankittu, kirjattu tai rekisteröity. Jos omaisuus on hankittu yhteiseksi ja molemmat puolisot on kirjattu omistajiksi, omaisuutta pidetään yhteisenä.

Jos kuitenkin omistaja määriteltäisiin pelkästään nimiperiaatteen avulla, voisi lopputulos olla epäoikeudenmukainen. Sen vuoksi nimiperiaatetta on lievennetty niin sanotulla fidusiaari- eli luottamusperiaatteella. Sen mukaan voidaan toisen aviopuolison nimiin hankittua omaisuutta (esimerkiksi perheen asuntoa) pitää yhteisenä omaisuutena, jos pystytään näyttämään, että omaisuus on tarkoitettu hankkia yhteiseksi. Selvityksenä yhteisomistuksesta voivat esimerkiksi olla otettu laina tai muu rahoitusjärjestely. Puoliso voi myös osoittaa, että hänen tililtään on otettu rahat omaisuuden ostamiseksi.

Vaikka puolisot avioliiton solmimisen jälkeenkin omistavat itse oman omaisuutensa, on puolisoiden oikeutta vallita omaisuuttaan kuitenkin rajoitettu. Avioliittolailla pyritään nimittäin turvaamaan se, että perheen asunto ja siihen kuuluva irtaimisto säilyvät perheen käytössä myös silloin, kun nämä ovat ainoastaan toisen puolison omaisuutta. Tämän vuoksi puoliso ei saa myydä tai luovuttaa puolisoiden asuntoa tai asuntoirtaimistoa ilman toisen puolison suostumusta. Puoliso ei myöskään saa luovuttaa ilman puolisonsa suostumusta toisen puolison käytettävinä olevia tarpeellisia työvälineitä taikka sellaista omaisuutta, joka on tarkoitettu puolison tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa