Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja avioliitto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

 

Avoliitto ja avioliitto ovat molemmat parisuhteen muotoja, joiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Avioliitto on vihkimisellä vahvistettu parisuhde, josta seuraa monia lakisääteisiä oikeuksia ja velvollisuuksia sekä muita vaikutuksia. Avioliitosta säädetään avioliittolaissa sekä avioliittoasetuksessa. Avoliitto on puolestaan vapaamuotoisempi, joka syntyy pariskunnan samaan asuntoon muuttamisen seurauksena. Seurustelukumppanit siis vain muuttavat asumaan yhteiseen asuntoon. Useimmiten ennen avioliiton solmimista pariskunta on ollut avoliitossa keskenään ja vasta vihkimisen seurauksena avoliitto muuttuu avioliitoksi. Avopuolisoihin saatetaan soveltaa lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Kyseistä lakia sovelletaan kuitenkin vain sellaisiin avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhdessä vähintään 5 vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avoliitossa eläminen saattaa ulospäin muistuttaa paljonkin avioliittoa. Avoliittoa ei kuitenkaan virallisesti vahvisteta tai rekisteröidä mihinkään, toisin kuin avioliitto.

Avioliitossa puolisoilla on oikeus yhteiseen sukunimeen. Tätä oikeutta avopuolisoilla ei lähtökohtaisesti ole. Tosin avopuoliso voi muuttaa sukunimensä niin, että hän ottaa itselleen käytössä olevan sukunimen. Etu- ja sukunimilain mukaan elossa olevan henkilön käytössä oleva sukunimi voidaan ottaa sukunimenä käyttöön esimerkiksi, jos haettu sukunimi on käytössä hakijan avopuolisolla, jonka kanssa hakija on asunut yhteistaloudessa vähintään 5 vuotta tai avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi ja avopuoliso antaa suostumuksensa nimen ottamiselle.

Ero avioliiton ja avoliiton osalta tulee esille myös lapsen syntyessä perheeseen. Avioliitossa noudatetaan isyysolettamaa, eli aviomiehen katsotaan automaattisesti olevan lapsen isä ja huoltaja. Avoliitossa puolestaan isyys tulee erikseen tunnustaa sekä vahvistaa.

Avoliitto taas päättyy, kun avopuolisot muuttavat asumaan eri osoitteisiin. Avioliitto päättyy puolestaan vasta avioeron tultua voimaan. Avioeroprosessiin kuuluu lähtökohtaisesti 6 kuukauden harkinta-aika, jonka jälkeen puolisot voidaan vasta virallisesti tuomita avioeroon. Avioeroa tulee myös erikseen hakea käräjäoikeudelta.

Avioliitossa puolisoilla on elatusvelvollisuus toisiaan kohtaan ja puolisoiden tulee antaa panoksensa yhteiseen talouteen, toisin kuin avoliitossa. Aviopuolisoilla on myös oikeus periä toisensa, jos ensin kuolleella puolisolla ei ollut rintaperillisiä. Avopuolisoilla tätä oikeutta ei ole, vaan, jotta avopuoliso voisi periä toisen, tulee siitä erikseen tehdä testamentti. Myöskään avoliitossa ei ole avioliittoon kuuluvaa avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Jos aviopuolisot eivät ole tehneet avioehtoa, heidän omaisuutensa jaetaan avioliiton päättyessä puoliksi ja enemmän omistava suorittaa vähemmän omistavalle tasinkoa. Avopuolisolla ei ole tätä oikeutta tasinkoon, vaan avoeron tullessa ajankohtaiseksi suoritetaan omaisuuden erottelu. Lisäksi avioliiton päättyessä toisen puolison kuolemaan, leskellä on oikeus hallita puolisoiden yhteistä asuntoa ja sen irtaimistoa rintaperillisten vaatimuksista huolimatta. Avopuolisolla tätäkään oikeutta ei ole. Avioliitossa puolison taloudellinen asema on siis paljon turvatumpi, kuin mitä avoliitossa.

Vaikka avopuolisoilla ei ole elatusvelvollisuutta toisiaan kohtaan, niin kuitenkin avopuolisoiden tulot vaikuttavat esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen maksaman asumistuen määrään. Lisäksi kannattaa huomioida, että jos avoliittoon sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta, niin joissain tilanteissa toinen avopuoliso voi joutua suorittamaan hyvitystä toiselle laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Avioliittoon ja avoliittoon liittyvissä asioissa lakimiehemme osaavat neuvoa teitä tarkemmin.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avoliitto ja avioliitto ovat parisuhteen muotoja, jotka eroavat toisistaan monella tavalla.

-Avioliittoa voidaan pitää taloudellisesti turvallisempana liittona, sillä liiton päättyessä puolisoilla on pääsääntöisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen, ja avioliiton aikana puolisoilla on elatusvelvollisuus toisiinsa nähden.

-Avoliiton päättäminen on huomattavasti helpompaa kuin avioliiton päättäminen.

-Avioliitossa on useita oikeuksia ja velvollisuuksia, joita ei ole avoliitossa.

-Avoliitossa on mahdollista saada pääosin avioliittoa vastaavat oikeusvaikutukset avopuolisoiden keskinäisillä sopimuksilla.

Varoitukset

-Avoliitossa lapsen syntyessä isän asema on heikompi kuin avioliitossa.

-Avoliiton päättyessä, jos kyseessä ei ole laissa säännelty avoliitto, puolisoiden omaisuuden jaosta ei ole minkäänlaisia säännöksiä laissa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]