Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja perunkirjoitus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perunkirjoitus on lähtökohtaisesti kolmen kuukauden kuluessa perittävän kuolemasta järjestettävä toimitus, jossa muun muassa vainajan varat ja velat sekä pesän osakkaat luetteloidaan perukirjaan. Perunkirjoitus toimii pesän veroilmoituksena ja myöhemmin myös perinnönjaon pohjana. Perittävä, jonka jälkeen perunkirjoitusta toimitetaan, on voinut olla kuollessaan avoliitossa, jolloin herää kysymys, mikä on avopuolison asema perunkirjoituksessa. Avoliitto ei rinnastu avioliittoon, eikä avopuoliso siten voi olla lakimääräinen perillinen eikä häneen sovelleta myöskään leskeä tai puolisoa koskevia säännöksiä. Avopuoliso voi kuitenkin tulla kutsutuksi perunkirjoitukseen testamentinsaajana tai hän voi olla velvollinen toimituttamaan perunkirjoituksen. Avopuoliso voi myös olla pesän ilmoittaja.

Perunkirjoitukseen kutsuttavana pesän osakkaana avopuoliso voi siis olla ainoastaan testamentin nojalla. Avopuoliso ei olekaan osakas lain nojalla edes siihen saakka, kunnes puolisoiden omaisuus erotellaan. Testamentinsaajana avopuolison oikeudet vastaavat kuitenkin muiden osakkaiden oikeuksia ja hän saa osallistua perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesää koskevaan asioiden hoitoon normaalisti. Vaikkei avopuoliso olisikaan pesän osakas, voi hän olla velvollinen toimituttamaan perunkirjoituksen, mikäli omaisuus on hänen hoidettavanaan, eikä pesänselvittäjä, testamentin toimeenpanija tai osakas ole ottanut sitä hoitaakseen. Tällöin avopuolison on valittava kaksi uskottua miestä toimittamaan perunkirjoitus. Samoin avopuoliso voi olla velvollinen toimimaan pesän ilmoittajana, mikäli hän hoitaa pesän omaisuutta tai on sen tilaan muuten parhaiten perehtynyt. Tällöin hänen tulee antaa kaikki pesän omaisuutta koskevat tiedot ja asiakirjat perunkirjoitusta varten. Pesän ilmoittajana toimivan avopuolison tulee allekirjoittaa perukirja.

Avopuolison asema perunkirjoituksessa vaihtelee tapauskohtaisesti, eikä avoliittoja olekaan käytännössä otettu huomioon sitä koskevia säännöksiä laadittaessa. Mikäli avoliitossa oleva pariskunta haluaakin turvata toistensa aseman kuolemantapauksen varalta, onkin ainoa vaihtoehto käytännössä testamentin tekeminen. Sen lisäksi, että avopuoliso voi näin saada jäämistöstä omaisuutta, saa hän yleistestamentin nojalla osakkuusaseman. Osakkaana avopuoliso voi taas vaikuttaa kuolinpesää koskevaan päätöksentekoon ja hän pääsee varmasti osallistumaan esimerkiksi perunkirjoitukseen. Avopuolisoiden oikeusasemaa tai esimerkiksi testamentin tekoa koskevissa kysymyksissä lisätietoja saat soittamalla lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]