Minilex - Lakipuhelin

Avioliittoon vihkiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliittoon vihkimisestä säädetään avioliittolaissa. Avioliitto solmitaan vihkimillä. Avioliittoon vihkiminen voi tapahtua kirkollisena vihkimisenä tai siviilivihkimisenä. Kirkollinen vihkiminen toimitetaan evankelis-luterilaisessa tai ortodoksisessa kirkossa taikka rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa. Kirkollisen vihkimisen saa toimittaa pappi tai rekisteröidyssä yhdyskunnassa sellainen henkilö, jolla on vihkimisoikeudesta annetun lain mukainen vihkimisoikeus. Papin vihkimisoikeutta ei ole alueellisesti rajattu ja vihkimisoikeus säilyy, vaikka pappi jäisikin eläkkeelle. Vihkiminen evankelis-luterilaisessa kirkossa tulee kyseeseen silloin, kun vihittävät ovat rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppani ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, pari voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on kuitenkin muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Kirkko saa myös itse määrätä mitä ehtoja vihkimiseen liittyy ja millainen tilaisuus vihkiminen on.

Siviilivihkimisestä säädetään avioliittolain lisäksi myös avioliittoasetuksessa. Siviilivihkimisen voi toimittaa laamanni, käräjätuomari ja käräjäviskaali tai käräjäoikeuden notaari, jonka tehtäviin vihkiminen kuuluu. Lisäksi siviilivihkimisen voi toimittaa esimerkiksi Digi- ja väestötietovirastossa toimiva henkikirjoittaja tai julkinen notaari. Jos vihkiminen kuuluu virkatehtäviin, vihkimisoikeus päättyy virkasuhteen päättyessä. Siviilivihkiminen on maksuton, jos se tapahtuu viraston tai käräjäoikeuden tiloissa virka-aikana. Vihkiminen voidaan kuitenkin toimittaa myös esimerkiksi kotona tai juhlatiloissa ja tällöin siitä peritään erillinen maksu. Siviilivihkijän on toimitettava vihkiminen siitä riippumatta, missä kihlakumppaneilla on kotikunta tai mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan he kuuluvat. On myös syytä huomata, että vihkimisoikeutta vailla olevan henkilön toimittama vihkiminen on mitätön. 

Ennen vihkimistä on toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa todetaan ettei avioliitolle ole avioliittolaissa tarkoitettuja avioliiton esteitä. Avioliiton esteitä ovat muun muassa alaikäisyys sekä läheinen sukulaisuussuhde. Vihkijän on ennen vihkimistä varmistuttava siitä, että avioliiton esteiden tutkinta on suoritettu. Avioliiton esteiden tutkinnasta kihlakumppaneille annetaan esteettömyystodistus, joka on annettava vihkijälle. Esteettömyystodistus on voimassa neljä kuukautta sen antamisesta, joten vihkiminen on toimitettava neljän kuukauden kuluessa todistuksen saamisesta.

Ennen vihkimistä kihlakumppanien on esitettävä vihkijälle selvitys henkilöllisyydestään. Vihkimistilaisuudessa molempien kihlakumppanien on oltava yhtä aikaa läsnä ja lisäksi paikalla on oltava vähintään kaksi todistajaa. Pätevä vihkiminen edellyttää, että vihkijä kysyy kummaltakin avioliittoon aikovalta erikseen, tahtooko hän mennä kihlakumppaninsa kanssa avioliittoon. Sen jälkeen kun molemmat ovat vastanneet myöntävästi, vihkijä toteaa kihlakumppanit aviopuolisoiksi. Vihkimistä ei kuitenkaan saa toimittaa, jos vihkijä tietää seikan, joka estää avioliiton tai, jos vihkijä toteaa, että kihlakumppani ei häiriintyneen mielentilansa takia kykene ymmärtämään avioliiton merkitystä. Jos vihkiminen ei ole tapahtunut edellä kerrotulla tavalla, on vihkiminen mitätön.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioliitto solmitaan joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä.

-Vihkimistä ennen on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta.

-Vihkimistilaisuudessa molempien avioliittoon aikovien on oltava samaan aikaan läsnä ja lisäksi paikalla on oltava kaksi todistajaa.

-Kun molemmat puolisot vastaavat myöntävästi vihkijän tiedusteluun siitä, haluavatko he solmia avioliiton keskenään, vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi.

Varoitukset

-Jos vihkimistä ei suoriteta avioliittolain edellyttämällä tavalla, vihkiminen on mitätön.

-Vihkimistä ei saa toimittaa, jos vihkijä tietää seikan, joka estää avioliiton tai, jos vihkijä toteaa, ettei kihlakumppani häiriintyneen mielentilansa takia kykene ymmärtämään avioliiton merkitystä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]