Minilex - Lakipuhelin

Avioliitto ulkomaalaisen kanssa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitto Suomessa ulkomaalaisen kanssa

Suomalainen voi solmia avioliiton ulkomaalaisen kanssa ensinnäkin Suomessa. Kun avioliittoon vihkiminen toimitetaan Suomessa Suomen viranomaisen edessä, noudatetaan Suomen lakia. Tällöin noudatetaan muun muassa säännöksiä avioliiton esteiden tutkinnasta. Avioliiton esteiden tutkimista on hyvä pyytää ajoissa, sillä esteiden tutkinta ulkomaalaisen puolison osalta saattaa kestää kauemmin kuin tilanteessa, jossa kummatkin ovat Suomen kansalaisia. Lisäksi ulkomaalaisen puolison siviilisäätytodistus saattaa olla tarpeen hankkia hänen kotimaastaan tai esimerkiksi kyseisen valtion Suomeen sijoitetusta lähetystöstä.

Ulkomaalainen puoliso voi hakea oleskelulupaa Suomesta perhesiteen perusteella. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että hakijan aviopuoliso on Suomen kansalainen ja, että tämä asuu Suomessa tai on muuttamassa Suomeen. Suomen kansalaisuutta ei kuitenkaan myönnetä pelkästään avioliiton perusteella.

Avioliitto ulkomaalaisen kanssa ulkomailla

Suomalainen voi solmia avioliiton ulkomaalaisen kanssa myös ulkomailla. Jos vihkiminen ulkomailla toimitetaan Suomalaisen viranomaisen toimesta, niin noudatetaan Suomen lakia. Jos avioliitto solmitaan Suomen viranomaisen edessä vieraassa valtiossa eikä avioliiton esteiden tutkintaa ole toimitettu Suomessa, vihkivän viranomaisen tulee suorittaa avioliiton esteiden tutkinta ennen vihkimistä. Tällaisissa tilanteissa tulee myös joskus huomioida kyseisen vieraan valtion laki, missä vihkiminen suoritetaan. Jos avioliitto solmitaan ulkomailla, Suomen kansalainen voi saada todistuksen Digi- ja väestötietovirastolta ulkomailla tapahtuvaa avioliiton esteiden tutkimista varten.

Kannattaa myös huomioida se, että ulkomailla solmitulle avioliitolle annetaan Suomessa vain samat oikeusvaikutukset kuin kotimaisille avioliitoille eikä siten välttämättä kaikkia samoja avioliiton oikeusvaikutuksia ole Suomessa, kuin mitä vihkimisvaltiossa olisi.   

Joissain tilanteissa vieraassa valtiossa solmittu avioliitto, joka ei olisi Suomen lain mukaan pätevä voidaan kuitenkin tunnustaa päteväksi erityisestä syystä Suomessa Tasavallan presidentin toimesta. Näin on esimerkiksi silloin, kun avioliitto on solmittu vieraassa valtiossa toisen kihlakumppanin jo kuoltua tai ilman, että toinen kihlakumppani oli vihittäessä henkilökohtaisesti läsnä.

Ulkomaalaisten avioliitto Suomessa

Jos kaksi ulkomaalaista haluavat solmia avioliiton Suomessa Suomen viranomaisen edessä, eikä heistä kumpikaan ole Suomen kansalainen tai kummallakaan ole asuinpaikkaa Suomessa, niin heillä on oikeus avioliiton solmimiseen Suomen viranomaisen edessä vain, jos avioliitto on sallittu Suomen lain mukaan ja molemmilla henkilöillä on lisäksi oikeus solmia avioliitto sen valtion lain mukaan, jonka kansalaisia he ovat tai jossa heillä on asuinpaikka. Ulkomaalaisten tulee esittää hyväksyttävä selvitys oikeudestaan solmia avioliitto vieraan valtion lain mukaan tällaisissa tilanteissa.

Ulkomailla solmitun avioliiton tunnustaminen

Lähtökohtaisesti ulkomailla solmittu avioliitto on pätevä myös Suomessa, jos avioliitto on solmittu kyseisen valtion lain mukaisesti tai avioliitto on pätevä sen valtion lain mukaan, jossa jommallakummalla puolisolla oli asuinpaikka tai, jonka kansalainen hän oli avioliittoa solmittaessa. Myös muun muassa avioeroa, asumuseroa ja avioliiton pätemättömäksi julistamista koskeva vieraassa valtiossa annettu päätös lähtökohtaisesti tunnustetaan Suomessa ilman eri vahvistusta. Viime kädessä Helsingin käräjäoikeus voi hakemuksesta vahvistaa tunnustetaanko vieraassa valtiossa annettu avioliittoa koskeva päätös Suomessa vai ei.  

 

 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioliiton ulkomaalaisen kanssa voi solmia Suomessa tai ulkomailla.

-Ulkomailla solmittu avioliitto tunnustetaan Suomessa, jos se on solmittu kyseisen maan viranomaisen edessä kyseisen maan lakien mukaisesti.

-Solmittaessa avioliitto ulkomaalaisen kanssa, on avioliiton esteiden tutkinnalle varattava riittävästi aikaa, sillä asiakirjoja on usein hankittava toisesta valtiosta.

-Avioliittoon sovelletaan lähtökohtaisesti sen valtion lakia, missä puolisot asuvat.

-Aviopuoliso voi saada oleskeluluvan Suomeen perhesiteiden perusteella.

Varoitukset

-Avioliiton perusteella ei voi saada Suomen kansalaisuutta.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]