Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto, ero ja raha-asiat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleensä erotilanteessa avopuolisot pystyvät ratkomaan raha-asiansa yksinkertaisesti sopimalla niistä suullisesti. Jos näin ei ole ja raha-asioista tulee riitaa, laki tarjoaa kuitenkin puolisoille joitain keinoja esittää toisilleen vaateita esimerkiksi hyvityksestä tai perusteettoman edun palautuksesta.

Avopuolisoiden mahdollisuudet esittää toiselleen lakiin perustuvia vaateita riippuvat suuresti siitä, soveltuuko kyseiseen parisuhteeseen laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta eli avoliittolaki. Laki soveltuu, jos pariskunta asuu yhteistaloudessa, ja lisäksi he ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Jos avoliittolaki soveltuu, puoliso tai kuolleen puolison perillinen voi ensinnäkin hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten. Pesänjakajan määräämiseen ja omaisuuden erotteluun sovelletaan tällöin perintökaaren säännöksiä. On huomattava, että avoliiton päättyessä voidaan toimittaa vain omaisuuden erottelu eikä ositusta kuten avioliitossa. Avoliiton päätyttyä kukin puoliso pitää siis oman omaisuutensa.

Lisäksi siinä tapauksessa, että avoliittolaki soveltuu, puoliso voi vaatia toiselta hyvitystä, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta. Hyvityksen saamisen edellytyksenä on, että toinen puoliso saisi perusteetonta etua, jos kumpikin puoliso pitäisi avoliiton purkautuessa oman omaisuutensa. Lisäksi edellytetään, että toisen puolison saama perusteeton etu ei ole vähäinen. Lain mukaan yhteistalouden hyväksi annettu panos voi koostua esimerkiksi työstä yhteisen talouden hyväksi tai varojen sijoituksesta toisen puolison omistamaan omaisuuteen.

Jos avioliittolaki ei sovellu kyseessä olevaan parisuhteeseen, osapuolia kohdellaan lainsäädännössä kuin toisilleen vieraita ihmisiä. Tästä huolimatta avopuolisolla saattaa olla oikeus esimerkiksi perusteettoman edun palautukseen. Esimerkiksi ratkaisussa KKO:1993:168, joka on tehty ennen avoliittolain voimaantuloa, toinen puoliso velvoitettiin suorittamaan toiselle hyvitystä, koska hän oli kodin hyväksi toimimalla mahdollistanut esimerkiksi toisen puolison omakotitalon hankkimisen.

Avopuolisoihin sovelletaan lisäksi muun muassa lakia eräistä yhteisomistussuhteista. Laki sääntelee tilanteita, joissa kaksi tai useampi henkilö omistaa yhdessä kiinteistön tai muun esineen. Laki sisältää esimerkiksi oletuksen, jonka mukaan omistusosuuksien oletetaan olevan yhtä suuret, jos muuta ei näytetä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]