Minilex - Lakipuhelin

Avioliiton esteet ja esteiden tutkinta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliittolaissa on yksityiskohtaiset säännökset avioliiton esteistä. Avioliiton esteiden tutkinnasta on säännöksiä sekä avioliittolaissa että avioliittoasetuksessa. Avioliiton esteet tutkitaan kaikilta avioliittoon aikovilta pareilta ennen vihkimistä. Esteiden tutkinnan suorittaa pyynnöstä Digi- ja väestötietovirasto tai seurakunta. Avioliiton esteiden tutkinnassa selvitetään, ettei avioliitolle ole laissa säädettyä estettä.

Avioliiton este on ensinnäkin alaikäisyys. Alle 18-vuotias ei voi solmia avioliittoa. 

Toinen avioliiton este on voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde. Uusi avioliitto voidaan solmia vasta, kun avioeroa koskeva tuomio on saanut lainvoiman.

Kolmas este on läheinen sukulaisuussuhde. Kukaan ei saa mennä avioliittoon isänsä, äitinsä, näiden vanhempien tai muun suoraan takenevassa polvessa olevan sukulaisensa kanssa eikä lapsensa, lapsenlapsensa tai muun suoraan etenevässä polvessa olevan sukulaisensa kanssa. Myöskään sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mennä avioliittoon keskenään. Avioliittoa eivät saa solmia keskenään myöskään ne, joista toinen on toisen veljen tai sisaren jälkeläinen, ellei oikeusministeriö anna heille poikkeuslupaa. Sukulaisuus on avioeste silloinkin, kun avioliittoon aikova on annettu aikoinaan ottolapseksi. Myös adoption seurauksena syntynyt sukulaisuussuhde on este avioliiton solmimiselle.

Digi- ja väestötietovirasto suorittaa avioliiton esteiden tutkinnan. Evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta voi tutkia avioliiton esteet, jos ainakin toinen kihlakumppaneista on kyseisen seurakunnan jäsen. Kihlakumppanien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa Digi- ja väestötietovirasto tai seurakunnalta ja kirjallisesti vakuutettava, ettei avioliitolle ole edellä mainittuja esteitä. Jos avioliiton solmimiseen tarvitaan oikeusministeriön lupa, on myös lupapäätös samalla annettava avioliiton esteiden tutkijalle. Kihlakumppanin on myös ilmoitettava kirjallisesti, onko hän aikaisemmin solminut avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen. Jos avioliiton esteiden tutkijan käytettävissä olevista tiedoista ei ilmene, että aiempi avioliitto tai rekisteröity parisuhde on purkautunut, kihlakumppanin on esitettävä siitä todistus tai muu selvitys.

Avioliiton esteiden tutkintaa pyytäville kihlakumppaneille tulee antaa kirjallinen selostus avioliiton oikeudellisista vaikutuksista. Samalla kihlakumppaneita tiedotetaan nimilainsäädännön perusteista, eli esimerkiksi sukunimen muuttamisesta.

Avioliiton esteet tutkitaan pääsääntöisesti väestötietojärjestelmästä saatavien tietojen perusteella, jos kihlakumppanit ovat Suomen kansalaisia, he asuvat pysyvästi Suomessa tai heitä koskevat tiedot on saatavilla väestörekisteristä. Jos ulkomaalaisen kihlakumppanin tietoja ei ole saatavissa Suomen väestötietojärjestelmästä, hänen on annettava avioliiton esteiden tutkijalle vieraan valtion viranomaisen antama todistus avioliiton esteiden tutkintaa varten. Jos kihlakumppanin oikeus solmia avioliitto riippuu siitä, onko avioliitto vieraan valtion lain mukaan sallittu, hänen on kirjallisesti vakuutettava avioliiton esteiden tutkijalle, ettei avioliitolle ole esteitä ja annettava sitä koskeva todistus tai muu selvitys.  

Esteiden selvittäminen on yleensä melko joutuisaa, mutta esteettömyystodistusta ei voida antaa ennen kuin seitsemäntenä päivänä esteiden tutkinnan pyytämisestä, ellei siihen ole painavaa syytä. Avioesteiden selvitys voi kestää kauemmin, mikäli kihlakumppania ei ole merkitty Suomen väestörekisteriin. Jos avioliitolle ei ole esteitä, avioliiton esteiden tutkija antaa kihlakumppaneille siitä todistuksen, joka on voimassa neljä kuukautta.

Vinkit

-Avioliiton esteiden tutkimista voi pyytää Digi- ja väestötietovirastolta tai seurakunnalta.

-Avioliiton esteiden tutkintaa on syytä pyytää ajoissa, jos on tiedossa, että tutkintaan tarvitaan selvitystä myös vieraan valtion viranomaisilta.

Varoitukset

-Vihkimistä ei ole mahdollista toimittaa ennen kuin avioliiton esteet on tutkittu.

-Vihkiminen on suoritettava esteettömyystodistuksen voimassaoloaikana eli neljän kuukauden kuluessa esteettömyystodistuksen antamisesta.

-Esteettömyystodistus voidaan antaa vasta seitsemäntenä päivänä esteiden tutkinnan pyytämisestä.

-Jos kihlakumppania ei ole merkitty Suomen väestötietojärjestelmään, esteiden tutkiminen voi kestää pidempään kuin normaalisti.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa