Minilex - Lakipuhelin

Avioliiton esteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliittolaissa on yksityiskohtaiset säännökset avioliiton esteistä. Avioliiton esteet tutkitaan ennen avioliiton solmimista. Avioliiton esteet voivat olla ehdottomia, jolloin ne estävät avioliiton solmimisen kaikissa tapauksissa. Jos kysymyksessä ei ole ehdoton este, niin avioliitto voidaan joissakin tapauksissa solmia oikeusministeriön myöntämällä poikkeusluvalla.

Ensinnäkin alaikäisyys muodostaa esteen avioliitolle. Alle 18-vuotias ei saa mennä avioliittoon. Aikaisemmin oikeusministeriö pystyi erityisistä syistä antamaan alle 18-vuotiaalle poikkeusluvan avioliiton solmimiseen, mutta tämä ei kuitenkaan enää ole mahdollista.

Toinen avioliiton este on aiemman avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen voimassaolo. Moniavioisuus ei siis ole mahdollista Suomessa. Huomioitavaa on, että rekisteröidyn parisuhteen solmiminenkaan ei ole enää Suomessa mahdollista. Mahdollista kuitenkin on, että ennen 1.3.2017 solmittua rekisteröityä parisuhdetta ei ole muutettu avioliitoksi. Rekisteröity parisuhde voidaan siis muuttaa avioliitoksi ja rekisteröity parisuhde muodostaa myös esteen avioliiton solmimiselle toisen henkilön kanssa, kuin sen, jonka kanssa rekisteröity parisuhde on voimassa.  

Kolmas este avioliitolle on läheinen sukulaisuussuhde. Läheinen sukulaisuussuhde on avioliiton ehdoton este. Kukaan ei saa mennä avioliittoon isänsä, äitinsä, näiden vanhempien tai muun suoraan takenevassa polvessa olevan sukulaisensa kanssa eikä lapsensa, lapsenlapsensa tai muun suoraan etenevässä polvessa olevan sukulaisensa kanssa. Myöskään sisarukset ja puolisisarukset eivät saa mennä keskenään avioliittoon. Biologinen sukulaisuussuhde säilyy avioliiton esteenä silloinkin, kun avioliittoon aikova henkilö on aikaisemmin annettu ottolapseksi. Sukulaisuus on avioliiton esteenä silloinkin, kun sukulaisuussuhde on syntynyt adoption seurauksena.

Avioliittoa eivät voi solmia myöskään ne, joista toinen on toisen veljen tai sisaren jälkeläinen, ilman oikeusministeriön antamaa lupaa. Oikeusministeriö voi tällaisessa tilanteessa siis myöntää luvan erityisistä syistä avioliiton solmimiselle.

Aikaisemmin myös tietyt sairaudet toimivat avioliiton esteenä. Nykyään avioliittoon aikovan sairaus ei ole este avioliiton solmimiselle, eikä avioliittoon aikovalla ole edes velvollisuutta kertoa kihlatulleen mahdollisista sairauksistaan. Joissain maissa on kuitenkin edelleen velvollisuus kertoa tulevalle puolisolleen esimerkiksi siitä, ovatko he HI-viruksen kantajia tai onko heillä AIDS. Jos kuitenkin kumppani saa tartunnan, voi tartunnan aiheuttaja saada rangaistuksen esimerkiksi törkeästä pahoinpitelystä.

Lähtökohtaisesti avioeroa koskeva päätös, joka on annettu vieraassa valtiossa, tunnustetaan Suomessa ilman eri vahvistusta. On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa tällaista vieraassa valtiossa annettua päätöstä ei tunnusteta. Esimerkiksi, jos avioeroa koskevan päätöksen tunnustaminen olisi selvästi vastoin Suomen oikeusjärjestyksen perusteita, niin päätöstä ei tunnusteta. Helsingin käräjäoikeus voi tarvittaessa hakemuksesta vahvistaa, tunnustetaanko vieraassa valtiossa annettu päätös Suomessa. Vieraassa valtiossa annettu avioeropäätös ei siis aina automaattisesti takaa sitä, etteikö aikaisempi avioliitto ole esteenä uuden avioliiton solmimiselle Suomessa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioliiton esteet selvitetään ennen avioliiton solmimista.

-Joissain tapauksissa oikeusministeriö voi myöntää luvan avioliiton solmimiseen, vaikka este avioliitolle olisi olemassa.

-Avoliitto tai laissa sääntelemätön avioliitto eivät ole esteenä avioliitolle.

-Sairaus ei enää muodosta estettä avioliiton solmimiselle.

Varoitukset

-Avioliiton esteitä ovat alaikäisyys, avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen voimassaolo sekä läheinen sukulaisuussuhde.

-Myös adoption seurauksena syntynyt sukulaisuussuhde on avioliiton este.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]