Minilex - Lakipuhelin

Avioliitto ja kansalaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeus solmia avioliitto, avioliiton tunnustaminen ja oikeusvaikutukset eivät läheskään aina määräydy kansalaisuuden mukaan. Avioliiton Suomessa voivat solmia keskenään kaksi Suomen kansalaista, Suomen kansalainen ja ulkomaalainen tai kaksi ulkomaalaista.

Kahden henkilön oikeus solmia avioliitto Suomessa määräytyy Suomen lain mukaan. Jos henkilöt eivät kumpikaan ole Suomen kansalaisia eikä kummallakaan ole asuinpaikkaa Suomessa, heillä on oikeus solmia avioliitto Suomen viranomaisen edessä vain, jos avioliitto on sallittu Suomen lain mukaan ja jos kummallakin on oikeus solmia avioliitto sen valtion lain mukaan, jonka kansalainen hän on tai jossa hänellä on asuinpaikka.

Avioliitto, jonka puolisot ovat solmineet vieraassa valtiossa, on pätevä Suomessa, jos se on pätevä siinä valtiossa, jossa avioliitto solmittiin, tai siinä valtiossa, jossa jommallakummalla puolisolla oli asuinpaikka tai jonka kansalainen hän oli avioliittoa solmittaessa. 

Avioliiton henkilökohtaisiin oikeusvaikutuksiin sovelletaan sen valtion lakia, missä kummallakin puolisolla on kotipaikka. Lakia, jota sovelletaan aviopuolisoiden varallisuussuhteisiin, kutsutaan aviovarallisuusstatuutiksi. Avioliiton varallisuussuhteisiin sovelletaan sen valtion lakia, johon kummallekin puolisolle on muodostunut kotipaikka avioliiton solmimisen jälkeen. Aviovarallisuustatuutti muuttuu, kun puolisoiden kotipaikka vaihtuu. Kihlakumppaneilla ja aviopuolisoilla on kuitenkin oikeus tehdä sopimus avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavasta laista. Sopimus on tehtävä kirjallisesti. Avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavaksi laiksi voidaan määrätä vain sen valtion laki, missä toisella tai kummallakin puolisolla on kotipaikka tai jonka kansalainen puoliso on sopimusta tehtäessä. 

Avioliittoon ja kansalaisuuteen liittyvät myös Suomessa oleskelua koskevat kysymykset. Avioliitto Suomen kansalaisen kanssa voi olla peruste vieraan valtion kansalaiselle saada oleskelulupa Suomeen. Pysyvän oleskeluluvan voi saada, jos avioliitto on kestänyt viisi vuotta. Avioliiton perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista saada Suomen kansalaisuutta.

Vinkit

-Kahden henkilön oikeus solmia avioliitto Suomessa ratkeaa Suomen lain mukaan.

-Avioliiton perusteella voi saada oleskeluluvan Suomeen.

Varoitukset

-Avioliiton perusteella ei voida myöntää Suomen kansalaisuutta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa