Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja puolisoiden oikeudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitossa puolisoilla ei ole samanlaisia vahvoja lakiin kirjattuja oikeuksia kuin avioliitossa. Avioliitossa puolisoilla on esimerkiksi avio-oikeus toistensa omaisuuteen sekä oikeus elatukseen. Lisäksi aviopuolisoiden yhteisenä kotina käytettyä asuntoa suojataan niin, että toinen puoliso ei saa luovuttaa sitä ilman toisen suostumusta. Lisäksi puolison kuoltua leski saa lähtökohtaisesti pitää hallinnassaan kuolleen puolison jäämistön tai vähintään siihen kuuluvan yhteisenä kotina käytetyn asunnon.

Avoliitossa ei tunneta mitään edellä mainituista oikeuksista, mutta avopuolisoiden keskinäiset varallisuussuhteet eivät myöskään ole täysin lailla sääntelemätöntä aluetta. Avoliiton purkautuessa eräs tärkeä puolisoiden oikeuksia sääntelevä laki on avoliittolaki eli laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Lakia sovelletaan, jos parisuhteen osapuolet ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai vaihtoehtoisesti heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Laki antaa puolisoille mahdollisuuden tehdä virallinen omaisuuden erottelu sekä vaatia toiselta hyvitystä yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Omaisuuden erottelussa tarkoituksena on jakaa puolisoiden omaisuus niin, että kumpikin pitää oman omaisuutensa. Jos erottelusta tulee riitainen, avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen voi hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä erottelua varten. Tällöin pesänjakaja toimittaa erottelun ja tekee siihen liittyvät päätökset. Tarvittaessa pesänjakaja voi esimerkiksi hakea myyntilupaa omaisuuden myymistä varten, jos erottelua ei muuten saada toimitettua.

Avopuoliso voi avoliiton purkautuessa vaatia toiselta hyvitystä, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta. Hyvityksen saaminen edellyttää, että yhteistalouden purkaminen niin, että molemmat pitävät oman omaisuutensa, johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. ”Yhteistalouden hyväksi annettu panos” tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toinen puoliso on sijoittanut varoja toisen omistamaan omaisuuteen. Vaikka avoliittolaki ei soveltuisi kyseiseen parisuhteeseen, puolison on mahdollista tämän kaltaisissa tilanteissa vaatia perusteettoman edun palautusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa