Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja huoltajuuskiista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliiton päättyessä voi syntyä huoltajuuskiistoja samalla tavalla kuin avioliitonkin päättyessä. Mikäli avopuolisoilla on yhteisiä alaikäisiä lapsia, eron yhteydessä on ratkaistava lasta tai lapsia koskevat asiat. Huoltajuuskiistojen ratkaisemisen kannalta ei ole juurikaan merkitystä, ovatko puolisot avio- vai avoliitossa. Yhtenä eroavaisuutena mainittakoon, että lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia voidaan käsitellä avioeron liitännäisasiana.

Jos avopuolisot ovat eroamassa ja he ovat tehneet sopimuksen lasten huollosta, sopimus pysyy voimassa eron jälkeenkin. Tilanne ei siis eroa avioparista, jotka ovat molemmat lapsen huoltajia, ellei toisin ole määrätty tai sovittu. Riitatilanteita saattaa kuitenkin syntyä, jos esimerkiksi toinen vanhemmista kokee, ettei entinen puoliso ole sopiva huoltajaksi, ja vaatii itselleen yksinhuoltajuutta. Erillishuoltajuus eli yksinhuoltajuus on kuitenkin poikkeus pääsäännöstä, eli se voi tulla kysymykseen, jos vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen lapsen huoltajuudesta ja yhteishuollon katsotaan vaikuttavan negatiivisesti lapsen tulevaisuuteen.

Laki tarjoaa sekä avio- että avopuolisoille lukuisia keinoja yrittää päästä sovintoon lapsen huoltajuudesta. Ensinnäkin puolisot voivat varata ajan kunnan lastenvalvojalle, joka voi auttaa puolisoita sopimuksen laatimisessa. Lisäksi kunnat tarjoavat sosiaalipalveluna perheasioiden sovittelua, jonka tarkoituksena on auttaa ratkaisemaan perheen ristiriitoja. Perheasioiden sovitteluun voivat hakeutua niin avio- kuin avoparitkin.

Huoltajuuskiistaa voidaan yrittää ratkaista myös asiantuntija-avusteisessa tuomioistuinsovittelussa. Asiantuntija-avusteisessa sovittelussa tuomaria avustaa esimerkiksi sosiaalityöntekijä tai lastenpsykiatri. Sovitteluun voi päästä siitä huolimatta, onko asia jo ennestään tuomioistuimessa käsiteltävänä. Jos asia ei ole vielä oikeudenkäyntiasiana käsiteltävänä, se voidaan ottaa soviteltavaksi riidan osapuolen hakemuksesta. Jos taas asia on jo oikeudenkäyntiasiana käsiteltävänä, se voidaan osoittaa soviteltavaksi, jos asianosainen esittää siitä vapaamuotoisen pyynnön ennen valmistelun päättymistä. Sovittelu voidaan aloittaa vain, jos kaikki osapuolet siihen suostuvat. Jos asiassa saavutetaan sovinto, vahvistettu sovinto rinnastuu tuomioistuimen päätökseen.

Jos asia ei ratkea sovittelussa, tuomioistuin ratkaisee asian. Tuomioistuin voi päättää, että lapsen huolto uskotaan toiselle tai molemmille vanhemmille, tai vanhempien ohella tai sijasta jollekin toiselle henkilölle. Tuomioistuin voi päättää myös lapsen asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Lisäksi tuomioistuin voi tarvittaessa päättää tehtävien jaosta huoltajien kesken ja antaa tarkempia määräyksiä huoltajien tehtävistä, oikeuksista ja velvollisuuksista.

Huoltajuuskiistoihin liittyvissä kysymyksissä tavoitat lakimiehemme lakipuhelimestamme.

Vinkit

-Huoltajuuskiistoja voi syntyä niin avoliiton kuin avioliitonkin päättyessä.

-Huoltajuuskiistojen ratkaisemiseksi on tarjolla useita eri keinoja, kuten lastenvalvojan tapaaminen sekä tuomioistuin sovittelu.

Varoitukset

-Jos huoltajuuskiista ei ratkea sovittelemalla, tuomioistuin ratkaisee asian.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa