Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja yhteisomistus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitossa on tyypillistä, että puolisot hankkivat omaisuutta yhteiseen käyttöön ajattelematta asiaa sen kummemmin. Erotilanteessa tai kuolemantapauksissa saattaa kuitenkin aiheutua päänvaivaa ensinnäkin siitä, onko kyseessä yhteisomistussuhde, ja toiseksi siitä, millä edellytyksillä yhteisomistussuhde voidaan purkaa. Tässä artikkelissa käsitellään avoliittolain (laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta) sekä yhteisomistuslain (laki eräistä yhteisomistussuhteista) yhteisomistusta koskevia säännöksiä.  

Milloin kyseessä on yhteisomistussuhde?

Yhteisomistussuhteen arviointiin vaikuttaa ensinnäkin se, soveltuuko avoliittolaki kyseiseen tapaukseen. Avoliittolakia sovelletaan vain, jos parisuhteen osapuolet ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avoliittolaki sisältää ns. yhteisomistusolettaman: omaisuutta eroteltaessa avopuolisoiden oletetaan omistavan omaisuus yhteisesti, jos muuta ei tule ilmi esimerkiksi puolisoiden välisestä sopimuksesta tai olosuhteista, eikä kumpikaan myöskään voi näyttää omistavansa omaisuutta yksin. Sen sijaan jos avoliittolaki ei sovellu, myöskään yhteisomistusolettamaa ei sovelleta.

Miten yhteisomistussuhde puretaan?

Yhteisomistuslain mukaan yhteisomistajien katsotaan omistavan yhtä suuret osuudet omaisuudesta, jos muuta ei ilmene. Lain mukaan yhteisomistajalla on oikeus saada osansa yhteisestä esineestä jakamalla erotetuksi. Siinä tapauksessa, että esineen jakaminen ei ole mahdollista tai se aiheuttaisi suhteettoman kalliita kustannuksia tai alentaisi huomattavasti esineen arvoa, tuomioistuin voi yhteisomistajan vaatimuksesta määrätä esineen myytäväksi yhteisomistussuhteen purkamista varten. Tarvittaessa tuomioistuin voi määrätä uskotun miehen huolehtimaan esineen myynnistä ja kauppahinnan jakamisesta.

Jos avoliittolaki soveltuu kyseessä olevaan parisuhteeseen, omaisuuden erottelua varten voidaan tarvittaessa määrätä pesänjakaja. Tällöin yhteisomistussuhteen purkaminen kuuluu pesänjakajan toimivaltaan.

Lainsäädännön olettamat yhteisomistuksesta sekä omistusosuuksien samansuuruisuudesta saattavat aiheuttaa hyvinkin yllättäviä tilanteita yhteisomistussuhdetta purettaessa. Jos toinen tai molemmat avopuolisot hankkivat arvokasta omaisuutta, on siis suositeltavaa tehdä selkeät merkinnät siitä, kenen nimissä omaisuus on ja kuinka suurin osuuksin puolisot sen omistavat.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa