Minilex - Lakipuhelin

Avioliitto ja puolison velat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliittoa ja puolisoiden velkoja koskevat säännökset löytyvät avioliittolaista. Avioliitossa noudatetaan velkojen erillisyyden periaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että kumpikin puoliso vastaa yksin siitä velasta, minkä hän on tehnyt ennen avioliittoa tai sen aikana. Kummatkin puolisot vastaavat siis omista veloistaan. Puoliso ei voi joutua myöskään avioliiton päättyessä vastaamaan toisen puolison yksin tekemästä velasta. Avioliitto ei myöskään vaikuta puolisoiden kelpoisuuteen solmia velkasuhteita, eli kumpikin puolisoista voi solmia yksin itseään sitovia velkasuhteita avioliiton aikana.

Poikkeuksena velkojen erillisyydestä on kuitenkin niin sanottu elatusvelka, josta puolisot ovat solidaarisesti vastuussa. Tällöin velasta, jonka jompikumpi puoliso on tehnyt perheen elatusta varten ovat vastuussa puolisot kumpikin omasta sekä toistensa puolesta. Velkoja voi periä elatusvelkaa kummalta puolisolta tahansa. Perheen elatukseen sisältyy se, mitä tarvitaan perheen yhteisiä ja kummankin puolison henkilökohtaisia tarpeita varten. Elatusvelka voi kohdistua esimerkiksi velaksi ostettuihin yhteiseen käyttöön tarkoitettuihin ruokatarvikkeisiin. 

Yhteisvastuu elatusvelasta ei koske rahalainaa, jonka toinen puoliso on ottanut. Yhteisvastuuta ei sovelleta myöskään silloin, jos velkoja on tiennyt, että puolisot välien rikkoutumisen vuoksi asuvat erillään. Näissä kahdessa tapauksessa siis velan ottanut puoliso on yksin vastuussa velasta. Jos puoliso käyttää väärin oikeuttaan tehdä velkaa, josta toinenkin puoliso tulee vastaamaan, on tuomioistuimella valta julistaa hänet menettäneeksi mainitun oikeuden. Tällaisen päätöksen tuomioistuin voi peruuttaa, jos puolisot siitä sopivat tai muuttuneet olosuhteet antavat siihen aihetta.

Aviopuolisot voivat sitoutua velkaan myös yhdessä. Tällöin velasta, jonka molemmat puolisot ovat tehneet yhdessä avioliiton aikana, vastaavat he kumpikin omasta ja toisensa puolesta, ellei toisin ole sovittu. Yhteiseen velkaan puolisot voivat sitoutua kirjallisesti tai suullisesti. Puoliso voi myös valtuuttaa toisen puolison ottamaan yhteistä velkaa heidän molempien puolesta. Puoliso voi kuitenkin joskus tulla sidotuksi puolisonsa tekemään velkaan siitä huolimatta, ettei hän ole antanut nimenomaista suostumusta taikka valtuuttanut puolisoaan toimimaan puolestaan. Nimittäin, jos puolison voidaan katsoa hyväksyneen toisen puolison molempien nimiin ottaman velan, myös hän on sidottu velkaan. Tällöin puolison passiivisuus aiheuttaa sen, että myös hän on vastuussa velasta.

Sen lisäksi, että puolisoilla voi olla velkasuhteita kolmansien henkilöiden kanssa, heillä voi olla myös keskinäisiä velkasuhteita. Puolisoiden välisiä velkasuhteita koskevat samat säännöt kuin mitä tahansa muitakin velkasuhteita.

Lisätietoa velkasuhteisiin ja avioliittoon liittyvissä kysymyksissä saat lakipuhelimestamme.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioliitossa on voimassa velkojen erillisyyden periaate, eli kummatkin puolisot vastaavat omista veloistaan.

-Puolisot voivat avioliiton aikana ottaa velkaa yksin tai yhdessä.

-Puolisot ovat kuitenkin yhteisvastuussa elatusvelasta, vaikka velan olisi tehnyt vain toinen puolisoista.

Varoitukset

-Puolison passiivisuus voi johtaa siihen, että hänen katsotaan hyväksyneen toisen puolison yhteiseksi ottama velka, ja hyväksynnän perusteella hänen katsotaan olevan vastuussa velasta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]