Minilex - Lakipuhelin

Miten haetaan avioeroa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Aviopuolisot voivat hakea avioeroa yksin tai yhdessä. Avioliiton kestolla ei ole vaikutusta puolison oikeuteen saada avioero. Tuomioistuin ei myöskään tutki, minkä vuoksi puolisot tai toinen puoliso vaatii avioeroa eikä muitakaan puolisoiden välisiä henkilökohtaisia suhteita.

Jos avioeroa hakee yksin, on hakemus yksilöitävä ja esitettävä siinä kaikki eroa koskevat vaatimukset. Avioerohakemus voidaan jättää käräjäoikeuden kansliaan itse tai asiamiehen välityksellä. Hakemus voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostina. Internetistä löytyy myös avioerohakemuslomake, joka käy kaikkiin käräjäoikeuksiin. Jos avioerohakemus on yksipuolinen, tuomioistuimen on varattava toiselle puolisolle tilaisuus tulla kuulluksi. Toinen puoliso ei kuitenkaan voi estää avioeroa olemalla hankala ja kieltäytymällä sopimasta esimerkiksi lasten huollosta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.

Avioeroa koskeva oikeudenkäynti on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa oikeudenkäynti tulee vireille ja samalla alkaa harkinta-aika. Harkinta-ajan pituus on kuusi kuukautta ja se alkaa siitä, kun puolisoiden yhteinen avioerohakemus on jätetty tuomioistuimelle tai sen kansliaan taikka kun toisen puolison yksin tekemä avioerohakemus annetaan tiedoksi toiselle puolisolle. Harkinta-aikana puolisot voivat edelleen asua yhdessä ja yrittää sopia erimielisyytensä.

Harkinta-ajan jälkeen puolisot voivat vaatia avioeroa riippumatta siitä, kumpi oli pannut avioeroa koskevan asian vireille. Avioeroa on vaadittava ennen kuin vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta. Jos avioeroa ei vaadita harkinta-ajan jälkeen, avioeroa koskeva asia raukeaa eli avioliitto jää voimaan. Jos kuitenkin puolisot edelleen haluavat avioeron, on prosessi aloitettava vuoden jälkeen alusta.

Avioeron voi tietyin edellytyksin saada ilman harkinta-aikaa. Tämä tulee kyseeseen silloin, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Puolisot voivat saada avioeron ilman harkinta-aikaa, vaikka heillä olisi yhteisiä alaikäisiä lapsia. Tuomioistuimen on kuitenkin omasta aloitteestaan otettava käsiteltäväksi kysymys siitä, miten puolisoiden lasten huolto ja tapaamisoikeus olisi lasten etua silmällä pitäen järjestettävä.

Avioeron saa ilman harkinta-aikaa myös silloin, jos avioliitto on solmittu aiemman avioliiton ollessa vielä voimassa tai lähisukulaisten kesken taikka jostain muusta avioliiton esteestä huolimatta. Tällaisessa tapauksessa puolisoilla ei edes ole oikeutta jatkaa avioliittoa, vaikka he niin haluaisivatkin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]