Minilex - Lakipuhelin

Avioliitto ja puolisoiden omaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitto on vihkimisellä solmittava liitto, joka synnyttää taloudellisia oikeusvaikutuksia puolisoiden kesken. Avioliiton solmimisesta huolimatta, se omaisuus, jonka puoliso omistaa ennen avioliittoa ja jonka hän hankkii, saa tai perii avioliiton aikana, kuuluu hänelle. Omistussuhteet eivät siis muutu avioliiton solmimisen vuoksi. Avioliitossa on voimassa omaisuuden erillisyyden periaate. Avioliitto vaikuttaa kuitenkin puolisoiden omaisuuteen tiettyjen rajoitusten sekä avio- ja perintöoikeuden kautta.

Puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, mikäli avio-oikeutta ei ole rajoitettu avioehtosopimuksella tai esimerkiksi testamentissa tai lahjakirjassa. Avioehtosopimuksella voidaan rajoittaa toisen tai molempien puolisoiden avio-oikeutta. Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi.

Puolisoilla on velvollisuus hoitaa omaisuuttaan, johon toisella puolisolla on avio-oikeus. Puoliso ei siis saa huolimattomuudellaan aiheuttaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden vähentymistä. Tietyn ehdoin puolison tulee korvata aviopuolisolleen omaisuuden olennainen väheneminen, jos puolison omaisuus vähenee esimerkiksi lahjoituksen vuoksi olennaisesti.

Puolisot saavat tehdä sopimuksia vapaasti, eli he voivat esimerkiksi myydä omaisuuttaan vapaasti. Tähän oikeuteen on kuitenkin rajoitus: puoliso saa vain toisen puolison kirjallisella suostumuksella luovuttaa tai vuokrata yhteisenä kotina pidetyn kiinteän omaisuuden, vaikka omistaisikin sen yksin. Samanlaista suostumusta vaaditaan esimerkiksi osakkeiden luovuttamiseen, jotka oikeuttavat yhteisenä kotina pidetyn huoneiston hallintaan. Puoliso tarvitsee suostumuksen myös toisen puolison välttämättömien työvälineiden luovuttamiseksi. Mikäli puoliso kuitenkin luovuttaa omaisuutta ilman vaadittua suostumusta, voi toinen puolisoista lunastaa omaisuutensa takaisin.

Avioliitossa voi myös syntyä epäselvyyksiä siitä, kumpi puolisoista omistaa kyseisen omaisuuden tai siitä, onko omaisuus yhteistä vai vain toisen puolison omaisuutta. Omistaja on pääsäännön mukaan se, jolla on laillinen saanto omaisuuteen. Avioliitossa omaisuuden omistaa siis se puolisoista, joka on ennen avioliittoa tai sen aikana saanut omaisuuden laillisella saannolla. Omistaja ratkaistaan siviilioikeudellisten säännösten mukaan, eli omistaja on esimerkiksi se puoliso, joka on ostanut omaisuuden itselleen. Lähtökohtana pidetään nimiperiaatetta, eli jos omaisuus on hankittu vain toisen puolison nimiin, omaisuus kuuluu kyseiselle puolisolle, ja jos omaisuus on hankittu molempien puolisoiden nimiin, omaisuus on puolisoiden yhteistä omaisuutta. Nimiperiaatteesta poiketen puolisoiden tarkoitus hankintahetkellä voi vaikuttaa siihen, katsotaanko omaisuus yhteiseksi omaisuudeksi. Jos omaisuus on vain toisen puolison nimissä, mutta katsotaan, että puolisoiden tarkoituksena oli hankkia omaisuus yhteiseksi, omaisuutta voidaan pitää yhteisenä.

Irtaimen omaisuuden osalta puolisoita pidetään yhteisomistajina, jos ei tiedetä kummalle puolisoista kyseinen omaisuus kuuluu. Jos taas omaisuus on hankittu toisen puolison henkilökohtaiseen käyttöön, kuuluu omaisuus sille puolisolle, jonka käyttöä varten kyseinen omaisuus on hankittu.

Avioliitossa puolisoilla voi siten olla sekä omaa että yhteisesti hankittua omaisuutta. Molemmat vastaavat omista veloistaan velkojen erillisyyden periaatteen mukaisesti. Perheen elatukseen hankittu elatusvelka on kuitenkin yhteistä velkaa. Avioliiton myötä aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, mikä konkretisoituu vasta avioliiton purkautuessa kuoleman tai avioeron johdosta. Avioehdolla avio-oikeutta voidaan rajoittaa, ja avioehtosopimuksen tekemisestä voit kysyä tarkemmin lakimieheltä.

Vinkit

-Avioliitossa noudatetaan omaisuuden erillisyyden periaatetta, eli se omaisuus, joka puolisolla oli ennen avioliittoa, sekä omaisuus, jonka puoliso saa tai hankkii avioliiton aikana, kuuluu hänelle.

-Puolisoilla on pääsääntöisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen, mikä konkretisoituu avioliiton purkautuessa.

-Puolisot voivat hankkia omaisuutta myös yhdessä.

Varoitukset

-Omaisuus, joka on tarkoitettu yhteiseksi, on syytä hankkia molempien puolisoiden nimiin, sillä lähtökohtana omistussuhteita ratkaistaessa on nimiperiaate.

-Tietyissä tilanteissa, esimerkiksi myytäessä puolisoiden yhteistä kotia, edellytetään toisen puolison suostumusta kyseisen omaisuuden luovutukseen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa