Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja puolisoiden yhteinen asunto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitto on parisuhde, jossa pariskunta ei ole avioliitossa mutta asuu yhdessä. Avoliittoa ei rekisteröidä eikä se tuota samanlaisia oikeusvaikutuksia puolisoiden välille kuin avioliitto. Jos puolisot omistavat omaisuutta yhdessä, tulee molemmat puolisot merkitä omistajiksi. Tämä on tärkeää esimerkiksi yhteisesti omistetun asunnon suhteen.

Molemmat puolisot päättävät omaisuudestaan itse. Avoliitossa puolisot säilyttävät oman omaisuutensa, ja omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti sen mukaisesti, mitä kumpikin puoliso omistaa. Yhteisen omaisuuden kuten yhteisen asunnon ostajiksi on merkittävä molemmat puolisot ja kuitit on hyvä säilyttää. Näin varmistetaan, että omaisuus jaetaan avoliiton päättyessä puoliksi.

Jos omaisuuden omistajuudesta ei ole päätetty, omaisuus jaetaan puolisoiden kesken tasan. Mikäli omaisuudesta tulee riitaa osapuolten välillä, voivat he hakea pesänjakajaa erottelemaan omaisuuden mikäli he ovat olleet avoliitossa vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteisiä lapsia. Joissakin tapauksissa toinen avopuoliso voi saada erossa hyvitystä toiselta puolisolta.

Jos avopuolisoilla on yhteinen asunto ja toinen puolisoista kuolee, eloonjääneellä puolisolla ei ole oikeutta jäädä yhteiseen kotiin, jos asunto on ollut kuolleen avopuolison nimissä. Toisaalta testamentilla avopuolisot voivat varmistaa tietyn omaisuuden kuten asunnon periytymisen avopuolisolle. Toisaalta testamentilla ei voi rajoittaa rintaperillisten lakiosaoikeutta.

Avoliiton alkamisesta ja loppumisesta puolisot voivat päättää vapaasti. Avoliiton päättyminen tarkoittaa käytännössä yhteiselon päättymistä. Avoliitto voi kuitenkin vaikuttaa Kelan maksamiin tukiin, joten osapuolilla on velvollisuus ilmoittaa avoliiton päättymisestä.

Avopuolisot voivat vapaasti sopia omistussuhteistaan keskenään. Jo omaisuutta hankittaessa on mietittävä, kenen nimiin varallisuus nimetään. Jos omaisuutta hankitaan yhteiseen omistukseen, on sovittava myös missä suhteessa puolisot omistavat omaisuuden. Avioliitossa omaisuuden nimeäminen ja omistusosuuksien määritteleminen ei ole yhtä tärkeää avio-oikeuden vuoksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa