Minilex - Lakipuhelin

Vallintarajoitus: puolisoiden yhteinen koti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vallintarajoitusten yhtenä tavoitteena on turvata perheelle erityisen tärkeän omaisuuden hallinta. Perheen tärkeänä omaisuutena pidetään luonnollisesti yhteistä kotia. Kiinteä omaisuus, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina, kuuluu vallintarajoitusten piiriin. Kiinteä omaisuus kuuluu vallintarajoituksen piiriin huolimatta siitä, onko toisella puolisolla siihen avio-oikeus.

Puoliso tarvitsee toisen puolison kirjallisen suostumuksen voidakseen luovuttaa perheen yhteisenä kotina käytetyn kiinteän omaisuuden. Suostumus tarvitaan myös kiinteän omaisuuden vuokraamiseen ja muuhun sitä koskevan käyttöoikeuden perustamiseen. Sama koskee toisen maalla olevaa rakennusta ja käyttöoikeutta maahan. Vallintasuostumus annetaan sille puolisolle, joka on omaisuuden omistaja tai haltija. Suostumus voidaan antaa ennen oikeustointa tai sen solmimisen jälkeen hyväksymällä solmittu oikeustoimi. Suostumus pitää tehdä kirjallisena ja sen tulee olla päivätty. Lisäksi suostumuksen antajan on allekirjoitettava suostumus sekä kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Puolison suostumusta ei tarvita silloin, kun luovutettava omaisuus on tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisesti muuhun tarkoitukseen kuin yhteisenä kotina. Lisäksi edellytyksenä on, että kotia ja siihen liittyvää maa-aluetta ei voida jättää luovutuksen ulkopuolelle alentamatta merkittävästi kiinteän omaisuuden arvoa. Suostumusta ei tarvita esimerkiksi silloin, kun vain toinen puolisoista käyttää omaisuutta asuntonaan.

Tuomioistuin voi antaa luvan luovutukseen tai muuhun oikeustoimeen, jos toinen puoliso on kieltäytynyt antamasta suostumustaan taikka jos suostumusta ei ole muusta syystä saatu hankituksi. Tällä on haluttu estää esimerkiksi tilanteet, jossa suostumus evätään pelkästään kiusanteon mielessä. Lupaa varten tuomioistuimelle on tehtävä hakemus asiaa koskien. Mikäli puoliso luovuttaa mainittua omaisuutta vastoin toisen puolison suostumusta, luovutus voidaan julistaa pätemättömäksi. Tämä edellyttää asiaa koskevan kanteen nostamista. Kanne tulee nostaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun puoliso sai tiedon luovutuksesta. Kiinteän omaisuuden luovutus katsotaan kuitenkin päteväksi, mikäli saannolle on myönnetty lainhuuto. Tämän edellytyksenä on kuitenkin luovutuksensaajan vilpitön mieli. Vilpittömällä mielellä tarkoitetaan tilannetta, jossa luovutuksensaaja ei tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää saannon tapahtuessa, että luovuttajalla ei ollut oikeutta luovuttaa kyseistä omaisuutta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa