Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto, omaisuus ja sopimukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Parisuhteessa on tyypillistä, että puolisot eivät juurikaan tee kirjallisia sopimuksia omaisuuteensa liittyen, vaan raha-asiat hoidetaan arjessa suullisesti sopimalla. Silloin, kun kyse on arvokkaasta omaisuudesta tai suurista rahasummista, sopimukset kannattaa kuitenkin tehdä kirjallisessa muodossa. Avopuolisot voivat tehdä keskenään esimerkiksi velkakirjoja ja kauppakirjoja sekä antaa toisilleen lahjoja. Tässä artikkelissa esitellään erilaisia tilanteita, joissa avopuolisoiden kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota sopimusten tekemiseen. Lisäksi käydään läpi, miten puolisoiden raha-asiat lain mukaan järjestyvät eri tilanteissa, jos muuta ei ole sovittu.

Jos puolisot hankkivat yhdessä arvokasta omaisuutta, kuten esimerkiksi asunnon tai auton, eräs tärkeä huomioon otettava laki on yhteisomistuslaki eli laki eräistä yhteisomistussuhteista. Laki sisältää olettaman, jonka mukaan yhteisomistajien katsotaan omistavan omaisuuden yhtä suurin osuuksin, jollei muuta ilmene taikka osoiteta. Jos avopuolisoiden tarkoituksena on hankkia omaisuutta esimerkiksi niin, että toinen omistaa siitä 30 % ja toinen 70 %, kannattaa tämä kirjata selkeästi ylös, jotta vältytään myöhemmiltä epäselvyyksiltä ja riitaisuuksilta. On kuitenkin tärkeää huomioida, että puolisoiden välisillä oikeustoimilla ei saa loukata velkojien oikeuksia.

Avopuolisoiden on myös suositeltavaa varautua toisen kuolemaan tekemällä testamentti, sillä jos toinen avopuolisoista kuolee, perintö jaetaan eri tavalla kuin avioliitossa. Sekä avo- että avioliitossa ensisijaisia perillisiä ovat lapset, mutta jos parilla ei ole lapsia, avioliitossa jäämistö menee leskelle. Avoliitossa eloonjääneellä puolisolla ei kuitenkaan ole tällaista oikeutta perintöön. Hänellä on ainoastaan oikeus hyvitykseen yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta sekä oikeus avustukseen kuolleen puolison jäämistöstä, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Kun avoliitto purkautuu eron tai kuoleman johdosta, omaisuus jaetaan hieman eri tavalla riippuen siitä, soveltuuko kyseiseen avoliittoon ns. avoliittolaki eli laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Laki soveltuu, jos puolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Tällöin puolisoilla on mahdollisuus tehdä virallinen omaisuuden erottelu tarvittaessa pesänjakajan avustuksella. Lisäksi puolisot voivat vaatia toisiltaan hyvitystä. Suurimmasta osasta lain säännöksiä voi kuitenkin poiketa sopimuksella. Samoin siinä tapauksessa, että laki ei sovellu, puolisot voivat saada aikaan hyvin samankaltaiset oikeusvaikutukset tekemällä siitä sopimuksen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]