Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja omaisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitossa kummankin puolison omaisuus kuuluu heille itselleen. Avopuolisot eivät siis saa oikeutta toistensa omaisuuteen eli heillä ei ole samanlaista avio-oikeutta niin kuin avioliitossa. Avopuolison ennen avoliittoa, sen aikana tai jälkeen hankkima tai saama omaisuus kuuluu siis kyseiselle avopuolisolle itselleen. Samoin avoliiton päättyessä kumpikin pitää oman omaisuutensa.

Avopuolisot voivat kuitenkin hankkia yhteistä omaisuutta, jolloin heillä on yhteisomistus kyseiseen omaisuuteen. Jos avoliitto päättyy eroon, niin avopuolisot voivat keskenään sopia yhteisen omaisuuden jakamisesta. Yhteiseksi tarkoitettu omaisuus kannattaa avoliitossa hankkia molempien avopuolisoiden nimiin, koska epäselvissä tilanteissa omaisuus kuuluu lähtökohtaisesti sille, jonka nimiin se on hankittu eli sovelletaan nimiperiaatetta.

Jos avoliitto on kestänyt viisi vuotta tai avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi, niin voidaan soveltaa lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Laki ei siis koske kaikkia avoliittoja. Kun laki tulee sovellettavaksi avoliittoon, voi avopuoliso vaatia erotilanteessa omaisuuden erottelua. Erottelussa kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa ja yhteisen omaisuuden osalta yhteisomistussuhde puretaan. Omaisuuden erottelusta voidaan laatia omaisuuden erottelukirja.

Lisäksi laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta mahdollistaa pesänjakajan määräämisen omaisuuden erottelua varten. Avopuoliso voi siis hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten. Tällöin omaisuuden erottelukirjan laatii pesänjakaja.

Laissa avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta säännellään myös hyvityksen suorittamisesta sekä sen edellytyksistä avoliiton päättyessä eroon. Huomioitavaa on, että avoliiton päättyessä eroon lähtökohtaisesti ei tule hyvitystä suoritettavaksi, vaan se on tarkoitettu poikkeuksellisesti sovellettavaksi. Jos siis toinen avopuolisoista on esimerkiksi antanut panoksensa yhteistalouden hyväksi ja siten auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta, voi hänellä olla oikeus hyvitykseen antamastaan panoksesta. Hyvityksen saaminen edellyttää, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Kuitenkin, jos panos on olosuhteisiin nähden ollut vähäinen ei oikeutta hyvitykseen ole. Yhteistalouden hyväksi annetuksi panokseksi voidaan katsoa muun muassa työ yhteisen talouden tai toisen avopuolison omistaman omaisuuden hyväksi, varojen käyttö yhteiseen talouteen tai varojen sijoitus toisen avopuolison omistamaan omaisuuteen. Avopuolisot voivat aina myös keskenään sopia hyvityksen suorittamisesta ja jos asiasta syntyy riitaa, voi avopuoliso tehdä hyvitysvaatimuksen pesänjakajalle tai nostaa kanteen käräjäoikeudessa.

Kun avoliitto päättyy toisen puolison kuolemaan, niin avoleskellä ei ole oikeutta periä puolisoaan automaattisesti. Avopuolison on siis tullut tehdä testamentti toisen hyväksi, jotta avoleski voisi periä tämän. Testamentti ei kuitenkaan saa loukata rintaperillisten oikeutta lakiosaan.

 

Lakipuhelin auttaa avopuolisoiden omaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avoliitossa puolisoilla ei ole oikeutta toistensa omaisuuteen, eli kumpinkin avopuolisoista omistaa oman omaisuutensa.

-Jos avoliitto on kestänyt alle viisi vuotta eikä avopuolisoilla ole tai ole ollut yhteistä tai yhteisessä huollossa olevaa lasta, ei laissa ole minkäänlaisia säännöksiä omaisuuden jaosta.

-Avoliiton päättyessä kummatkin puolisoista saa pitää oman omaisuutensa ja yhteinen omaisuus tulee jakaa puolisoiden kesken.

-Lakisääteisen avoliiton päättyessä puolisolla voi olla oikeus saada toiselta puolisolta hyvitystä, jos hän on antanut panoksensa yhteiseen talouteen ja siten auttanut puolisoaan karruttamaan omaa omaisuuttaan.

Varoitukset

-Avoliitossa yhteiseksi tarkoitettu omaisuus on syytä hankkia molempien puolisoiden nimiin, sillä epäselvissä tilanteissa omistajuus määräytyy pääsääntöisesti nimiperiaatteen mukaan.

-Avopuolisoilla ei ole oikeutta periä toisiaan, elleivät he ole toisin määränneet testamentilla.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]