Minilex - Lakipuhelin

Oleskelulupa avioliiton perusteella

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ulkomaalaiselle voidaan myöntää oleskelulupa Suomessa perhesiteen perusteella, jos hän on avioliitossa Suomen kansalaisen kanssa. Sääntö pätee samaa sukupuolta olevien puolisoiden avioliittoon. Oleskeluluvan saaminen edellyttää, että suomalainen aviopuoliso asuu Suomessa tai on juuri muuttamassa Suomeen. Ulkomailla pysyvästi asuva suomalainen aviopuoliso ei siis oikeuta oleskeluluvan saamiseen. Oleskelulupahakemukseen tulee liittää laillistettu todistus avioliitosta, jos avioliitto on solmittu Suomen ulkopuolella. Avioliittotodistus ei ole tarpeen, mikäli avioliitto on solmittu Suomessa tai suomalainen aviopuoliso on jo rekisteröinyt avioliiton Digi- ja väestötietovirastossa. Oleskeluluvan saaminen voi edellyttää lisäksi riittävää tulotasoa riippuen siitä, missä avioliitto on solmittu ja onko oleskeluluvan hakijalla pakolaisasema. Avioliiton perusteella myönnetty oleskelulupa myönnetään aina ensin määräaikaisena, jonka jälkeen on mahdollista hakea jatkolupaa. Jatkolupa myönnetään vain, jos avioliitto edelleen jatkuu.

Avioliitto Suomen kansalaisen kanssa muodostaa automaattisen olettaman siitä, että ulkomaalaiselle hakijalle voidaan myöntää oleskelulupa. Lainsäädännössä on kuitenkin varauduttu väärinkäytösten varalta, jotta niin sanotut lumeavioliitot on mahdollista tunnistaa. Lumeavioliitto on oikeudellisesti pätevä avioliitto, mutta sen tarkoituksena ei ole sitoutua yhteiselämään vaan ainoastaan hankkia oleskelulupa. Jos viranomainen epäilee lumeavioliittoa oleskeluluvan saamiseksi, tulee sen esittää todisteita asian tueksi. Jos todisteita löytyy, kääntyy todistustaakka oleskeluluvan hakijalle. Hakijan tulee tällöin osoittaa avioliiton aito tarkoitus. Kysymyksen keskiössä on yhteisen perhe-elämän uskottavuus, eikä tarkkoja sääntöjä sen arvioinnista ole. Lumeavioliittoon kohdistuvia epäilyjä käsitelläänkin aina tapauskohtaisesti. Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää ainakin aviopuolisoiden keskinäiseen kanssakäymiseen ja yhteydenpitoon sekä avioliiton solmimistapaan ja –paikkaan. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa