Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ei anna samoja oikeuksia kuin avioliitto

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Avoliitolla tarkoitetaan tilannetta, jossa mies ja nainen asuvat vakituisesti yhdessä. Avoliiton muistuttaessa monin tavoin avioliittoa siitä on käytetty usein nimitystä ”avioliiton omaisissa olosuhteissa eläminen”. Avoliiton synonyymeina esiintyvät myös sanat asuinliitto ja avosuhde.

Avoliitto on Suomessa yhä yleisempi ja suositumpi yhteiselon muoto ja se onkin vankistanut asemaansa avioliiton rinnalla yhä enenevissä määrin. Tavallista on sekin, että ennen avioliittoa puolisot elävät ensin avoliitossa. Huolimatta avoliittojen yleisyydestä, Suomessa on niitä koskevaa sääntelyä hyvin niukalti. Tällaisesta sääntelystä ovat esimerkkinä tietyt sosiaalietuuksia sekä verotusta koskevat säädökset.

Kattavamman sääntelyn puuttuessa avopuolisoiden asema saattaa olla monessa tilanteessa riskialtis. Tämän riskin monet ottavat tietoisesti mutta monelle se voi tulla myös yllätyksenä. Avoliitoissa elävät saattavat luulla, että avoliitolla voisi olla esimerkiksi samat oikeusvaikutukset kuin avioliitolla. Näin ei kuitenkaan ole, vaan avoliitto on vailla mainittavia oikeudellisia vaikutuksia.
Tulevaisuudessa myös avoliitot saattavat tulla sääntelyn piiriin, sillä parhaillaan on valmisteilla ehdotus laiksi, jossa säädetään avopuolisoiden omaisuuden jaosta avoliiton purkautuessa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »