Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja miehen asunto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos avoliitossa toinen puoliso omistaa asunnon, hän saa myös itse päättää asuntoon liittyvistä oikeustoimista, kuten asunnon myymisestä. Tässä artikkelissa käydään läpi asioita, joita toisen asunnossa asuvan avopuolison on suositeltavaa ottaa huomioon.

Avoliitossa puolison suojaksi ei ole säädetty asumisoikeutta koskevia säännöksiä samalla tavoin kuin avioliitossa. Avioliitossa puoliso ei saa ensinnäkään ilman toisen puolison kirjallista suostumusta luovuttaa kiinteää omaisuutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Lisäksi aviopuolison kuollessa leski saa lähtökohtaisesti jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin. Avoliitossa näitä säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta. Lisäksi on huomioitava, että avopuolisot eivät myöskään peri toisiaan, eli jos puolisot haluavat, että toisen omistama asunto jää kuolemantapauksessa toiselle, siitä on tehtävä testamentti.

Jos avopuolisot asuvat toisen omistamassa asunnossa, puolisoiden kannattaa myös kiinnittää huomiota asumiskustannusten jakamiseen. Jos molemmat puolisot osallistuvat asunnon maksamiseen, mutta asunto on vain toisen nimissä, ongelmatilanteita saattaa syntyä, jos avoliitto purkautuu. Asunnon omistus on siis aina suositeltavaa kirjata vastaamaan sitä osuutta, jolla puolisot ovat osallistuneet asunnon rahoitukseen.

Jos puoliso esimerkiksi remontoi toisen omistamaa asuntoa, hänellä saattaa avoliiton purkautuessa olla oikeus avoliittolain (eli avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain) mukaiseen hyvitykseen. Avoliittolakia sovelletaan parisuhteeseen, jossa puolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avoliittolain mukaan hyvitystä voi vaatia, jos puoliso on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta. Lisäksi hyvityksen edellytyksenä on, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella (eli niin, että kumpikin pitäisi oman omaisuutensa) johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Lisäksi on huomattava, että vaikka avoliittolaki ei soveltuisikaan kyseiseen parisuhteeseen, puolisolla on yleensä vastaavassa tilanteessa mahdollisuus vaatia perusteettoman edun palautusta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa