Minilex - Lakipuhelin

Avioliitto ja yhteishuoltajuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsen yhteishuoltajuus tarkoittaa sitä, että lapsen huoltajat päättävät lasta koskevista päätöksistä yhdessä ja vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä. Yksinhuoltajuudessa huoltaja tekee yksin lasta koskevat päätökset, eikä tarvitse päätöksiin toisen vanhemman lupaa. Yhteishuollossa lapsen huoltajat päättävät yhdessä muun muassa lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta, uskonnosta, terveydenhuollosta ja muista lapsen henkilökohtaisista asioista. Yksinhuoltaja voi yksin päättää näistä lasta koskevista asioista. Myös lasta koskevat tiedot annetaan viranomaisilta vain lapsen huoltajalle. Kaikissa lasta koskevissa päätöksissä tulee ottaa huomioon lapsen etu.

Lapsen huolto määräytyy lain mukaan lapsen syntymän perusteella. Jos lapsen vanhemmat ovat lapsen syntyessä avioliitossa keskenään, ovat molemmat vanhemmat lapsen huoltajia. Tällöin huoltajuus määräytyy siis yhteishuoltajuudeksi avioliiton perusteella. Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä, on äiti lapsen huoltaja yksin. Lapsen isyys siis määräytyy lain mukaan myös avioliiton perusteella. Jos lapsen äiti on avioliitossa lapsen syntyessä, oletetaan äidin aviomies lapsen isäksi ja näin ollen toiseksi huoltajaksi. Vaikka aviomies ei olisi lapsen isä, on hän lapsen huoltaja lain nojalla siihen saakka, kunnes isyys on kumottu.

Yhteishuoltajuus määräytyy avioliiton perusteella myös silloin, kun lapsen vanhemmat menevät lapsen syntymän jälkeen keskenään naimisiin. Jos toinen vanhemmista on lapsen yksinhuoltaja ja vanhemmat menevät keskenään avioliittoon, tulee myös toisesta vanhemmasta lapsen huoltaja. Vanhemmat ovat siis aina lapsensa yhteishuoltajia silloin, kun he ovat keskenään avioliitossa.

Jos vanhemmat eroavat, yhteishuoltajuus säilyy voimassa, ellei asiasta sovita toisin tai tuomioistuin päätä lapsen yksinhuoltajuudesta. Avioero ei siis pura yhteishuoltajuutta. Vanhemmat voivat kuitenkin sopia siitä, että lapsen huolto uskotaan toiselle vanhemmalle yksin. Tämä sopimus on tehtävä kirjallisesti ja se on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella on asuinpaikka. Sosiaalilautakunnan vahvistama lapsen huoltosopimus on voimassa ja täytäntöönpanokelpoinen. Asia voidaan saattaa myös tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos vanhemmat eivät saa keskenään sovittua lapsen huollosta. Tällöin tuomioistuin päättää, uskotaanko lapsen huolto molemmille vanhemmille yhdessä vai toiselle vanhemmalle yksin. Periaatteessa lapsen yksinhuoltajuudesta on mahdollista sopia myös silloin, kun vanhemmat ovat avioliitossa keskenään. Tämä on kuitenkin harvoin lapsen edun mukaista ja tarkoituksenmukaista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa