Minilex - Lakipuhelin

Avioliiton solmiminen maistraatissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliitto solmitaan vihkimällä. Vihkiminen voi tapahtua joko siviilivihkimisenä tai kirkollisena vihkimisenä. Siviilivihkimisen toimittaa Digi- ja väestötietovirasto (maistraatti on nykyisin Digi- ja väestötietovirasto). Kirkollinen vihkiminen puolestaan tapahtuu evankelis-luterilaisessa kirkossa tai ortodoksisessa kirkkokunnassa. Avioliiton solmiminen Digi- ja väestötietovirastossa voidaan toimittaa, jos avioliitolle ei ole laissa säädettyä avioestettä. Avioliiton solmiminen kirkossa puolestaan edellyttää lisäksi sitä, että vähintään toinen avioliittoon aikovista on kyseisen seurakunnan jäsen. 

Siviilivihkimisen edellytyksenä on se, että avioliiton esteet on tutkittu ja siitä on saatu esteettömyystodistus. Ennen avioliiton solmimista suoritetaan siis avioliiton esteiden tutkinta. Tämän suorittaa joko Digi- ja väestötietovirasto tai sen evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on. Todistus esteiden tutkinnasta annetaan vihkijälle ennen vihkimistä. Henkilöllisyystodistuksilla vihittävät todistavat henkilöllisyytensä ennen vihkimistä. Ennen vihkimistä vihkijä myös tiedustelee avioliittoon aikovilta, ottavatko he yhteisen sukunimen.

Vihkiminen voi tapahtua joko vihkijän toimitiloissa virastossa tai muissa tiloissa, mikäli vihkijä ja vihittävät näin sopivat. Virka-aikana virastossa tapahtuva vihkiminen on maksutonta. Vihkijän toimitilojen tai virka-ajan ulkopuolella tapahtuvasta vihkimisestä peritään erillinen maksu. Vihkijällä ei ole velvollisuutta toimittaa vihkimistä virka-aikansa tai -paikkansa ulkopuolella. Vihkimisessä on oltava läsnä myös kaksi yli 15-vuotiasta todistajaa. Mikäli asiasta etukäteen sovitaan, todistajat voidaan järjestää myös viraston puolesta.

Digi- ja väestötietovirastossa vihkimisen voi toimittaa henkikirjoittaja tai julkinen notaari. Siviilivihkijä on velvollinen toimittamaan vihkimisen riippumatta siitä, missä vihittävien henkilöiden kotikunta sijaitsee. Siviilivihkijä ei voi myöskään kieltäytyä vihkimisestä avioliittoon aikovien uskonnolliseen yhteiskuntaan kuulumisen perusteella.

Vihkitoimituksessa lausutaan avioliittoasetuksessa säädetty vihkikaava. Vihkiseremonia siviilivihkimisessä on lyhyt. Molempien avioliittoon aikovien on oltava vihkimisessä samanaikaisesti fyysisesti läsnä eli etäyhteyden käyttö ei ole mahdollista. Molemmilta vihittäviltä tiedustellaan erikseen tahtoa solmia avioliitto kihlakumppaninsa kanssa. Molempien vihittävien vastattua kysymykseen myöntävästi, vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi. Vaikka seremonia on lyhyt, on esimerkiksi pienimuotoinen ohjelmanumero seremonian yhteydessä mahdollinen. Tätä ei kuitenkaan järjestetä viraston toimesta.

Vihkimisen jälkeen vihkijän on annettava todistus vihkimisestä aviopuolisoille, jos he sitä pyytävät. Vihkijän on myös ilmoitettava vihkimisen toimittamisesta viipymättä väestötietojärjestelmään.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Virka-aikana viraston tiloissa toimitettava vihkiminen on maksutonta.

-Jos siviilivihkiminen halutaan toimittaa muualla kuin virastossa, tulee siitä sopia Digi- ja väestötietoviraston kanssa etukäteen.

-Aviopuolisoilla on oikeus saada todistus vihkimisestä, jos he sitä pyytävät.

Varoitukset

-Ennen kuin avioliitto voidaan solmia Digi- ja väestötietovirastossa, avioliiton esteet on tutkittava ja siitä on saatava esteettömyystodistus.

-Vihkijää ei voi velvoittaa toimittamaan vihkimistä virka-aikansa tai virkapaikkansa ulkopuolella.

-Jos avioliittoon aikovat eivät tuo vihkimistilaisuuteen todistajia, tulee siitä ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle etukäteen, jotta virasto voi järjestää todistajat paikalle.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]