Minilex - Lakipuhelin

Avoliittolaki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitolakia eli lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta sovelletaan avoliiton päättyessä, jos kyseessä on lain mukaan tietyt kriteerit täyttävä parisuhde. Avopuolisoilla tarkoitetaan tässä laissa yhteistaloudessa asuvia parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avoliittolain säännöksiä ei sovelleta avoliittoihin, jotka eivät täytä näitä kriteereitä eli alle viisi vuotta kestäneisiin avoliittoihin, joissa avopuolisoilla ei ole yhteisiä lapsia. Avopuolisoksi ei katsota sellaista henkilöä, joka on avioliitossa. Tämän lain säännöksistä voidaan kuitenkin sopimuksella poiketa. Laki keskittyy nimenomaan yhteistalouden purkamiseen, eli lakia sovelletaan avoliiton päättyessä. Avoliitto päättyy, kun puolisot muuttavat asumaan eri osoitteisiin tai kun toinen puolisoista kuolee. Avoliittolakia ei sovelleta sellaisiin avoliittoihin, jotka ovat päättyneet ennen avoliittolain voimaantuloa. Avoliittolaissa on neljä lukua, joista ensimmäinen sisältää yleiset säännökset, toinen omaisuuden erottelua koskevat säännökset, kolmas hyvitystä koskevat säännökset ja neljäs erinäiset säännökset sekä voimaantuloa koskevat säännökset.

Avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen ei voi pätevästi luopua avoliittolaissa turvatusta oikeudestaan vaatia omaisuuden erottelua tai oikeudestaan hakea tarkoitettua pesänjakajan määräämistä. Jos avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen sitä vaatii, toimitetaan avoliiton päättyessä avopuolisoiden omaisuuden erottelu. Omaisuuden erottelussa kumpikin avopuoliso lähtökohtaisesti pitää oman omaisuutensa. Jos avopuolisoilla on yhteistä omaisuutta, yhteisomistussuhde on vaadittaessa purettava. Jos omaisuutta eroteltaessa avopuolisoiden välisestä sopimuksesta tai olosuhteista ei käy selville eikä voida näyttää, kumman avopuolison omaisuuteen jokin irtain esine kuuluu tai että se on yhteistä omaisuutta, avopuolisoiden katsotaan saaneen sen yhteisesti yhtäläisin oikeuksin. 

Omaisuuden erottelusta voidaan sopia laatimalla omaisuuden erottelukirja. Avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen voi myös hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten. Pesänjakaja määrätään ja hän toimittaa omaisuuden erottelun siten kuin perinnönjaosta säädetään. Avopuolisolla on lisäksi oikeus hyvitykseen, jos hän on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella. Hyvitykseen ei kuitenkaan ole oikeutta, jos perusteeton etu katsotaan vähäiseksi. 

Vinkit

-Avoliittolakia sovelletaan vain avoliittoihin, jotka ovat kestäneet vähintään viisi vuotta sekä avoliittoihin, joissa puolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

-Avoliittolaki sisältää säännöksiä yhteistalouden purkamisesta avoliiton päättyessä.

-Avoliittolain säännöksistä on mahdollista poiketa sopimuksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa