Minilex - Lakipuhelin

Avioliittolaki ja ositus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ositusta koskevia säännöksiä löytyy avioliittolaista ja perintökaaresta. Avioliittolaki sääntelee sitä, miten omaisuus osituksessa jaetaan puolisoiden kesken, kun taas perintökaari sääntelee itse ositusprosessia. Avioliittolain mukaan ositus tarkoittaa puolisoiden avio-oikeuden toteuttamista. Tässä artikkelissa käydään pääpiirteittäin läpi avioliittolain ositusta koskevat säännökset.

Omaisuuden ositus voi tulla kysymykseen avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan, jos puolisoilla oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Jos puolisoiden avio-oikeus on suljettu pois avioehtosopimuksella, ei omaisuuden ositusta voida toimittaa. Avioliittolain mukaan osituksen voi toimittaa, kun avioeroa koskeva asia on vireillä tai kun avioliitto on purkautunut. Puolison kuoltua ositus on toimitettava, jos eloonjäänyt puoliso tai kuolleen puolison perillinen sitä vaatii.

Jos avioliitto on purkautunut kuoleman johdosta, eloonjäänyt puoliso saa osituksen toimittamiseen asti yksin vallita omaisuuttaan eli tehdä omaisuuteen liittyvät päätökset. Hän kuitenkin tarvitsee luvan tiettyjen oikeustoimien tekemiseen, ja on lisäksi velvollinen tekemään osituksessa tilin omaisuuden vallinnasta. Jos taas avioliitto on päättynyt avioeroon, kummallakin puolisolla on oikeus vallita omaisuuttaan.

Avioliittolaki sääntelee lisäksi sitä, mikä omaisuus on avio-oikeuden alaista sekä sitä, milloin toinen puoliso on velvollinen suorittamaan toiselle vastiketta. Avioliittolain mukaan avio-oikeudesta vapaata on lähtökohtaisesti se omaisuus, jonka toinen puoliso on ansainnut tai saanut perintönä, lahjana tai testamentin nojalla sen jälkeen, kun avioero on tullut vireille tai avioliitto on purkautunut toisen puolison kuoleman vuoksi. Lisäksi puolisolla on oikeus osituksessa erottaa itselleen kohtuullinen määrä hänelle kuuluvia vaatteita ja muita henkilökohtaisia esineitä. Puoliso (tai hänen perillisensä) on velvollinen suorittamaan toiselle vastiketta esimerkiksi silloin, kun hän on hoitanut huolimattomasti taloudellisia asioitaan, ja tämän takia avio-oikeuden alainen omaisuus on oleellisesti vähentynyt.

Avioliittolaissa on myös säännös, joka koskee tilanteita, joissa on epäselvyyttä siitä, kummalle puolisolle jokin tietty omaisuus kuuluu. Jos omaisuutta eroteltaessa ei ole selvyyttä siitä, kummalle puolisolle jokin tietty irtain esine kuuluu vai onko esine yhteinen, katsotaan tällainen irtain omaisuus yhteiseksi omaisuudeksi.

Avioliittolaissa on säännöksiä myös siitä, miten osituksessa tulee toimia puolisoiden velkojen suhteen. Esimerkiksi jos avioliitto on purkautunut kuolemaan, ositusta ei avioliittolain mukaan saa toimittaa, ennen kuin kuolleen puolison velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon. Kun puolisoiden omaisuus on eroteltu ja vastikkeet annettu, molempien puolisoiden omaisuuden arvosta vähennetään heidän omat velkansa sekä puolisoille kuuluva osuus yhteisestä velasta.

Sen jälkeen, kun omaisuus on eroteltu, vastikkeet annettu, velat katettu ja henkilökohtainen omaisuus erotettu, molemmat osapuolet saavat lähtökohtaisesti puolet jäljellä olevasta avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Tämän seurauksena toiselle voi syntyä velvollisuus maksaa toiselle tasinkoa. Avioliittolaissa säädetään tasinkoa luovuttavalle osapuolelle useita oikeuksia. Ensinnäkin tasinkoa luovuttava osapuoli saa itse päättää, mitä luovuttaa tasinkona. Lisäksi tasinkoa ei tarvitse suorittaa, jos toinen puoliso on konkurssissa. Jos avioliitto on purkautunut kuoleman johdosta, eloonjääneen puolison ei tarvitse suorittaa tasinkoa kuolleen puolison perillisille.

Avioliittolaissa säädetään myös osituksen sovittelusta. Ositusta voidaan lain mukaan sovitella, jos se muuten johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai perusteettoman edun saamiseen.

Lakimiehemme osaavat neuvoa sinua tarkemmin ositukseen liittyvissä kysymyksissä.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Ositus voidaan suorittaa avioliiton päätyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaa, jos puoliso tai puolison perilliset niin vaativat.

-Osituksessa avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan puolisoiden kesken, mutta ositusta ei voida toimittaa, jos puolisoilla on avio-oikeuden poissulkeva avioehto.

-Osituksessa enemmän omistava puoliso joutuu maksamaan tasinkoa vähemmän omistavalle puolisolle.

-Leskellä ei ole velvollisuutta maksaa tasinkoa kuolleen puolison perillisille.

Varoitukset

-Avio-oikeuden ulkopuolelle suljettu omaisuus kuuluu omistajalleen, eli sitä ei huomioida osituksessa.

-Jos irtaimen omaisuuden omistajasta on epäselvyyttä, omaisuus katsotaan yhteiseksi.

-Jos avio-oikeuden alainen omaisuus on huomattavasti vähentynyt sen vuoksi, että puoliso on hoitanut taloudellisia asioitaan huolimattomasti, on hän velvollinen suorittamaan puolisolleen vastiketta.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]