Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja raha-asiat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toisin kuin avioliitossa, avoliittoon liittyen on vain vähän lainsäädäntöä, joka ohjailisi puolisoiden välisiä varallisuussuhteita. Tämä antaa avopuolisoille suuren vapauden järjestää raha-asiansa hyvin pitkälti haluamallaan tavalla. Toisaalta taas avoliiton purkautuessa avopuoliso saattaa jäädä turvattomaan asemaan, jos puolisot eivät ole avoliiton kestäessä tehneet mitään sopimuksia avoliiton purkautumisen varalta (kuten esimerkiksi testamenttia). Tässä artikkelissa käsitellään avoliittoa koskevaa lainsäädäntöä sekä tilanteita, joissa avopuolisoille on suositeltavaa sopia raha-asioistaan kirjallisella sopimuksella.

Avopuolisoita on lähtökohtaisesti kohdeltu lainsäädännössä samalla tavalla kuin toisilleen tuntemattomia ihmisiä. Tähän tuli kuitenkin hienoinen muutos vuonna 2011, kun avoliittolaki eli laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta astui voimaan. Laki antaa avopuolisoille ensinnäkin mahdollisuuden tehdä virallinen omaisuuden erottelu sekä vaatia tarvittaessa toiselta hyvitystä yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta. Laki kuitenkin soveltuu vain, jos osapuolet asuvat yhteistaloudessa ja ovat parisuhteessa. Lisäksi edellytetään, että puolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Puolisoiden sukupuolella ei ole lain soveltamisen kannalta merkitystä.

Toinen tärkeä laki on yhteisomistuslaki eli laki eräistä yhteisomistussuhteista. Laki sääntelee tilanteita, joissa kaksi tai useampi henkilö omistavat yhdessä omaisuutta, eli sitä sovelletaan myös avopareihin, jotka omistavat yhdessä esimerkiksi asunnon.

Avopuolisot voivat olla toisilleen velkaa sekä antaa toisilleen lahjoja ja tehdä kauppoja. Yleensä parisuhteessa asioista tulee sovittua suullisesti, mutta jos kyse on arvokkaasta omaisuudesta, puolisoiden välisistä oikeustoimista kannattaa tehdä kirjallinen sopimus. Tämä helpottaa omistussuhteiden selvittämistä, jos avoliitto purkautuu kuoleman tai eron johdosta.

Avopuolisoiden on myös tärkeää huomata, että he eivät peri toisiaan, jos toinen puolisoista kuolee. Tämän takia puolisoiden on suositeltavaa tehdä keskinäinen testamentti. Eloon jääneellä avopuolisolla voi tosin olla oikeus hyvitykseen yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta sekä oikeus avustukseen kuolleen puolison jäämistöstä. Oikeus hyvitykseen tai avustukseen ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan niiden saamiseksi tiettyjen laissa säädettyjen edellytysten on täytyttävä.

Jos tarvitset apua sopimuksen tai testamentin laatimisessa tai haluat lisätietoa raha-asioista avoliitossa, lakimiehemme voivat auttaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]