Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja alivuokralainen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitolla lainsäädännössä yleensä tarkoitetaan tilannetta, jossa kaksi keskenään parisuhteessa olevaa henkilöä asuvat yhdessä avioliitonomaisissa oloissa yhteistaloudessa, mutta he eivät ole keskenään naimisissa. Avoliittoa ei virallisteta mitenkään, esimerkiksi rekisteröimällä. Avoliitto ei kuitenkaan ole merkityksetön lainsäädännön näkökulmasta, vaikkakin avoliiton oikeusvaikutukset ovat hyvin rajoitetut verrattuna avioliittoon tai rekisteröityyn parisuhteeseen. Tässä artikkelissa tarkastellaan avoliiton ja yhteisasumisen vaikutuksia ja alivuokrasuhdetta. Avopuoliso voi periaatteessa olla toisen puolison alivuokralainen.

Päävuokralainen eli alkuperäisen vuokrasuhteen solminut vuokralainen voi ottaa itselleen alivuokralaisen. Yhteiseen osoitteeseen muuttavat seurustelukumppanit voivat solmia keskenään alivuokrasopimuksen, jos toinen seurustelukumppaneista muuttaa toisen vuokraamaan asuntoon asumaan. Tällöin kysymyksessä ei kuitenkaan ole laissa tarkoitettu avoliitto. Alivuokrasopimuksen keskenään solmineiden ei katsota olevan avoliitossa keskenään, elleivät he ole huoneenvuokralain tarkoittamia avopuolisoita. Tällaisessa tilanteessa seurustelukumppanit solmivat keskenään alivuokrasopimuksen, jossa asunnon vuokralainen on alivuokranantaja ja asuntoon muuttava seurustelukumppani alivuokralainen.

Avoliitossa on siis kyse siitä, että keskenään parisuhteessa olevat henkilöt elävät yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa. Vuokralaiselle on huoneenvuokralaissa annettu oikeus käyttää vuokraamaansa asuntoa yhteisenä kotina aviopuolisonsa tai avopuolisonsa kanssa. Tällaisessa tilanteessa alivuokrasuhteen solmiminen avopuolison kanssa on puolison asumisoikeuden kannalta tarpeetonta, sillä puoliso saa muutenkin asua vuokralaisen kanssa samassa vuokra-asunnossa. Huoneenvuokralain mukaan avopuolisot vastaavat yhdessä vuokran maksamisesta sekä muista vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista, jos he asuvat yhdessä vuokraamassaan tai toisen puolison vuokraamassa asunnossa.

Kansaneläkelaitoksen eli Kelan ja yleisen asumistuen näkökulmasta avoliitolla ja vuokrasuhteella on merkitystä. Miehen ja naisen yhdessä asumista arvioidaan Kelassa vakiintuneesti avoliittona. Erityisesti pienessä asunnossa, kuten yksiössä yhdessä asuva mies ja nainen katsotaan säännönmukaisesti avopariksi. Avoliitossa yhdessä vuokralla asuminen voi johtaa siihen, että toinen puoliso ei saakaan yleistä asumistukea toisen puolison tulojen vuoksi. Tämä perustuu siihen, että avopuolisot katsotaan kuuluvan samaan ruokakuntaan. Ruokakunta on laissa esiintyvä määritelmä. Samaan ruokakuntaan kuuluvat saavat yhteistä asumistukea, jolloin toisen avopuolison korkeammat tulot vaikuttavat sen määrään. Tietyn rajan ylittävät tulot poistavat yleisen asumistuen kokonaan. Tällöin vähemmän ansaitseva, esimerkiksi opiskeleva avopuoliso ei käytännössä saa ollenkaan tukea asumiseensa, vaan hänen avopuolisonsa oletetaan maksavan hänen asumiskustannuksensa.

Yhteisen yleisen asumistuen maksamista avoliitossa ei voida kiertää esimerkiksi siten, että toinen vuokralla oleva puoliso ottaa avopuolisonsa alivuokralaiseksi. Ainoa tapa saada erillistä yleistä asumistukea miehen ja naisen välisessä yhteisasumisessa on todistaa, että kyseessä ei ole avoliitto ja sama ruokakunta, vaan esimerkiksi tavallinen alivuokrasuhde. Jos asiassa ei anna totuudenmukaisia tietoja, voi syyllistyä petokseen. Petos on rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Vuokralaisella on oikeus käyttää vuokraamaansa asuntoa avopuolisonsa kanssa yhteisenä kotina.

-Avopuolisoiden ei tarvitse solmia alivuokrasopimusta keskenään, kun toinen puolisoista muuttaa toisen luokse asumaan.

-Avoliitolla on vaikutuksia muun muassa Kelan maksamiin etuuksiin.

-Seurustelukumppaneiden solmimassa alivuokrasuhteessa ei aina ole kyse avoliitosta.

Varoitukset

-Avopuolison korkeat tulot voivat estää toisen puolison oikeuden saada yleistä asumistukea, sillä yleistä asumistukea maksetaan ruokakunnalle yhteisesti, joten puolison tulot vaikuttavat myös toisen puolison tukeen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]