Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto lain mukaan

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitto voidaan määritellä monella tavalla. Avoliitolla tarkoitetaan yleensä sitä, että kaksi keskenään parisuhteessa olevaa henkilöä elävät yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ilman, että he ovat solmineet avioliittoa keskenään. Suomessa avoliitot voivat kuitenkin olla kahden tyyppisia; laissa säänneltyjä avoliittoja tai laissa sääntelemättömiä avoliittoja. Laissa säännellystä avoliitosta säädetään laissa avoliiton yhteistalouden purkamisesta eli niin sanotussa avoliittolaissa. Kyseisen lain mukaan avoliitto tarkoittaa tilannetta, jossa kaksi henkilöä ovat asuneet yhteistaloudessa yli viiden vuoden ajan tai heillä on tai on ollut yhteisessä huollossa oleva yhteinen lapsi. Avoliittolaissa on kuitenkin vain avoliiton päättymistä koskevaa sääntelyä. Avoliitto ei luo niin kutsuttujen avopuolisoiden välille juridisia oikeuksia tai velvollisuuksia, päinvastoin kuin avioliitto.

Avoliitossa elävillä puolisoilla ei ole toisiinsa nähden avioliiton kaltaista elatusvelvollisuutta, eli molemmat huolehtivat omasta toimeentulostaan ja elatuksestaan itse. Avoliitto ei myöskään anna kummallekaan oikeutta toistensa omaisuuteen millään tavalla. Avoliitossa kumpikin osapuoli omistaa ja hallitsee omaisuuttaan samalla tavalla, kuin hän omistaisi ilman avoliittoakin. Avopuolisot voivat kuitenkin myös hankkia yhteistä omaisuutta.

Käytännössä avoliitossa asutaan yhteisessä kodissa ja myös käytetään toistensa omaisuutta esimerkiksi huonekaluja sovitulla tavalla. Mitään oikeutta pitää toisen rahoittamaa tai muulla tavalla hankkimaa esinettä tai muuta omaisuutta avoliiton päättymistilanteessa osapuolilla ei sitä vastoin ole, vaan esimerkiksi omaisuuden jakamisesta tulee päästä sopimukseen keskenään tai vaihtoehtoisesti hakea omaisuuden erottelua. 

Avoliittoon liittyvissä kysymyksissä lakimiehemme tavoitat lakipuhelimestamme.

Vinkit

-Avoliitto voi olla joko lakisääteinen tai laissa sääntelemätön avoliitto.

-Lakisääteisiä avoliittoja koskee laki avoliiton yhteistalouden purkamisesta.

Varoitukset

-Avoliittoa koskevaa sääntelyä on Suomen lainsäädännössä hyvin vähän.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa