Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto, kuolema ja lapsi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitto voi päättyä joko eroon tai avopuolison kuolemaan. Jos toinen avopuolisoista kuolee, oikeusvaikutukset ovat joiltain osin erilaiset kuin aviopuolisoilla. Avoliittoa on säännelty laeissa hyvin vähän, ja vain osaan avoliitoista sovelletaan lain säännöksiä, sillä laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta (ns. avoliittolaki) soveltuu vain yli viisi vuotta kestäneisiin avoliittoihin sekä avoliittoihin, joissa avoparilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Tässä artikkelissa käsitellään avopuolison kuoleman vaikutuksia silloin, kun avoparilla on lapsia. Peritöön liittyvät asiat on kuitenkin usein hyvä tarkistaa lakimieheltä.

Perintö

Lain mukaan avopuolisot eivät peri toisiaan. Kuten avioliitossakin, perintö menee kokonaan rintaperillisille eli kuolleen puolison lapsille, jos testamenttia ei ole tehty. Avoliitossa puolisot kuitenkin pitävät oman omaisuutensa avoliiton purkautuessa, joten avoliitossa ei tehdä ositusta ennen perinnönjakoa.

Jos avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi tai avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta, avoliittoon sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Tämä tarkoittaa, että avopuolison tai kuolleen avopuolison perillisen niin vaatiessa voidaan toimittaa omaisuuden erottelu. Erottelu voidaan tehdä sopimalla siitä osapuolten kesken ja laatimalla erottelukirja. Vaihtoehtoisesti avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen voi myös hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä omaisuuden erottelua varten.

Avoliittolain mukaan avopuoliso voi myös avoliiton purkauduttua saada hyvitystä yhteistalouden hyväksi antamastaan panoksesta. Hyvityksen saamisen ehtona on, että puoliso on auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta. Lisäksi edellytetään, että yhteistalouden purkaminen yksinomaan omistussuhteiden perusteella johtaisi siihen, että toinen puoliso saisi perusteetonta etua toisen kustannuksella. Hyvitystä ei kuitenkaan makseta, jos perusteettoman edun katsotaan olleen vähäinen. Hyvityksen lisäksi avopuolisolla saattaa olla oikeus saada avustusta perittävän jäämistöstä, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Avopuolisot voivat myös eläessään järjestää kuolemanjälkeiset raha-asiansa haluamallaan tavalla laatimalla testamentin.

Asunto

Avopuolison kuollessa on myös ratkaistava, mitä tapahtuu avopuolisoiden yhteisenä kotina käyttämälle asunnolle. Jos asunto oli yksin kuolleen avopuolison omaisuutta, kuuluu asunto puolison perintöön ja siten puolison perillisille. Jos taas avopuolisot omistivat asunnon yhdessä samoin osuuksin, kuuluu puolet perillisille ja puolet avoleskelle. 

Avoliitossa avopuolisolla ei ole samanlaista oikeutta kuin avioliitossa jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin. Tällaista oikeutta ei ole siitä huolimatta, että avoparilla olisi yhteisiä lapsia. Tällainen asunnon hallintaoikeus on kuitenkin mahdollista määrätä testamentilla, kunhan testamentti ei loukkaa rintaperillisten oikeutta lakiosaan.

Lapsen huoltajuus

Huoltajan kuoleman jälkeen lapsen huoltajuus ratkaistaan lapsen edun mukaisella tavalla. Huolto voidaan uskoa eloonjääneelle vanhemmalle tai vaihtoehtoisesti muulle henkilölle, kuten esimerkiksi vanhempien sukulaiselle.

Huoltajan on mahdollista eläessään kirjata ylös toiveensa siitä, kenelle huoltajuus tulisi kuolemantapauksessa uskoa. Tällainen ns. huoltotestamentti ei kuitenkaan ole sitova asiakirja, eli huolto voidaan uskoa myös muulle kuin huoltotestamentissa mainitulle henkilölle.

Lakisääteiset etuudet

Kuolemantapauksen jälkeen lapsilla saattaa olla oikeus Kelan maksamaan lapseneläkkeeseen. Leskeneläkkeeseen sen sijaan on oikeus vain aviopuolisolla, eli avopuoliso ei voi saada leskeneläkettä.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avopuolisot eivät peri toisiaan, elleivät he testamentilla toisin määrää.

-Avopuolisoihin, joilla on yhteinen lapsi, sovelletaan avoliittolakia.

-Avoliiton päättyessä puolison kuolemaan on ratkaistava muun muassa lapsen huoltoa ja kuolleen puolison perintöä koskevat asiat.

Varoitukset

-Se, että avopuolisoilla on yhteinen lapsi, ei oikeuta avoleskeä esimerkiksi jäämään asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin tai perimään puolisoaan.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]