Minilex - Lakipuhelin

Avoliiton oikeusvaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitto ei lähtökohtaisesti vaikuta avopuolisoiden oikeusasemiin millään tavoin. Sillä ei ole myöskään vastaavaa oikeuksia ja velvollisuuksia luovaa vaikutusta kuin esimerkiksi avioliitolla. Lain näkökulmasta katsoen avopuolisoita pidetään monessa suhteessa vieraina henkilöinä toisilleen. Suhteelle ei anneta merkitystä, vaikka liitto olisi hyvinkin pitkä ja puolisoiden välit läheiset.

Kuitenkin tänä päivänä puolisoiden välinen läheinen suhde voi saada merkitystä joissakin tilanteissa (esim. yhteisomistus), mutta nämä tilanteet ovat suhteellisen vähäisiä. Avoliittoja koskevan erityissääntelyn puuttuessa sovellettavaksi tulevat yleiset siviili- ja varallisuusoikeudelliset säännökset, joiden avulla ratkaistaan myös kahden toisilleen tuntemattoman henkilön oikeussuhteet. Koska avoliitto on lailla sääntelemätön yhteiselon muoto, sen myötä eteen tulevat tilanteet voivat olla usein vaikeasti ratkaistavissa. Useimmiten ongelmia aiheuttavat avoerot, puolison kuolema sekä erilaiset omistusoikeuksia koskevat tilanteet. Vastaavat asiat aiheuttavat ongelmia myös avioliitossa, mutta avioliiton yhteydessä ne ovat useimmiten ratkaistavissa lain säännösten avulla. Sääntelyn puuttuessa avopuolisoiden tulee itse omin toimin varautua eri tilanteisiin. Tämä tapahtuu parhaiten erilaisten sopimusten turvin, joiden avulla puolisot voivat vapaasti sopia keskinäisistä suhteistaan. Sopimusten avulla puolisot voivat halutessaan antaa suhteelleen pitkälle samat oikeusvaikutukset kuin mitä avioliitollakin on. Avoliitossa elävät voivat tehdä esimerkiksi sopimuksen avoliiton purkautumisen varalta. Myös erilaiset yksipuoliset tahdonilmaisut, kuten testamentti, ovat mahdollisia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa