Minilex - Lakipuhelin

Avioliittoasetus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliittoasetus täydentää avioliittolain säännöksiä. Avioliittolaki on avioliittoasetukseen nähden ensisijainen, mutta avioliittoasetus sisältää avioliittolakia tarkentavia ohjeita.

Avioliittoasetuksen ensimmäisessä luvussa säädetään avioliiton esteiden tutkinnasta. Varsinaiset esteet avioliitolle määritellään avioliittolaissa ja avioliittoasetuksen tarkoituksena onkin antaa käytännön ohjeita. Avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu väestötietojärjestelmää hyväksi käyttäen. Tarvittaessa avioliiton esteiden tutkijan on selvitettävä viran puolesta avioliiton esteet muista lähteistä, jos tarvittavaa informaatiota ei ole saatavissa väestörekisterijärjestelmästä. Lähtökohtaisesti avioliittoon astuvien ei itse tarvitse huolehtia käytännön toimenpiteistä esteiden tutkinnassa henkilötietojensa antamisen lisäksi, mutta poikkeuksellisesti heiltä voidaan vaatia lisäselvitystä esteiden tutkijan avustamiseksi. Tällaiset tilanteet tulevat kysymykseen silloin, kun kihlakumppani on jonkin toisen maan kansalainen. Hänen tulee tällöin toimittaa avioliiton esteiden tutkijalle todistus siitä, että hänellä ei ole voimassa olevaa avioliittoa muussa maassa ja kyseisen maan lainsäädäntö ei aseta esteitä aiotulle avioliitolle. Avioliiton esteiden tutkijalla on oikeus vaatia asiakirjojen kääntämistä, jos ne ovat sellaisella kielellä, jota tutkija ei ole velvoitettu ymmärtämään. Kun esteiden tutkinta on toimitettu, on avioliiton esteiden tutkijan annettava kihlaparille asiakirjavihkoon koottuna kaikki asiakirjat, joita kyseisen avioliiton esteiden tutkinta on vaatinut. Kihlaparille annetaan lisäksi selostus avioliiton oikeudellisista vaikutuksista.

Avioliittoasetuksen toinen luku sisältää määräykset siviilivihkimisen toimittamisesta. Kirkollista vihkimistä koskevat säännöt määrää sen sijaan se uskonnollinen yhdyskunta, jossa vihkiminen toimitetaan. Kihlaparin uskontokunnalla tai kotipaikalla ei ole merkitystä siviilivihkimisen toimittamisessa. Tarvittaessa avioliittoon vihittävien tulee kuitenkin esittää selvitys henkilöllisyydestään. Vihkiminen voidaan toimittaa Digi- ja väestötietoviraston sijaan myös muussa paikassa, josta vihkijä ja kihlapari ovat keskenään sopineet. Siviilivihkiminen on määrämuotoinen toimenpide, joten vihkimisessä käytettävät tarkat vuorosanat on sisällytetty avioliittoasetukseen. Vihkimisen jälkeen vihkijän on annettava vihkitodistus aviopuolisoille ja ilmoitettava vihkimisestä väestötietojärjestelmään.

Avioliittoasetuksen kolmas luku sisältää erinäisiä säännöksiä avioliittoon liittyen. Kolmannessa luvussa säädetään muun muassa siviilivihkimisen maksullisuudesta sekä tuomioistuimen velvollisuuksista tilanteessa, jossa avioeroasia lykätään jatkokäsittelyyn.

Avioliittoasetuksen neljäs luku sisältää asetuksen voimaantulosäännökset.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

-Avioliittoasetus on avioliittolakia täydentävä asetus, joka sisältää tarkentavia ohjeita muun muassa avioliiton esteiden tutkinnasta ja siviilivihkimisen toimittamisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]