Minilex - Lakipuhelin

Avioliiton oikeudellinen merkitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ihmisen siviilisäädyllä on merkitystä suoraan henkilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Avoliitossa ei ole avioliiton kaltaisesti puolisoiden välillä liittoa koskevia oikeuksia tai velvollisuuksia, vaikka käytännössä avo- ja avioliitto voivat vaikutavat hyvinkin samanlaisilta liitoilta. Niillä on kuitenkin suuri ero juridisessa mielessä. Avioliittoon liittyy oikeusvaikutuksia, joten avioliiton merkitys on juridinen oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Avioliitolla on merkitystä esimerkiksi sukunimeen, elatusvelvollisuuteen ja perintöoikeuteen. 

Avioliitto solmitaan joko siviilivihkimisellä tai kirkollisella vihkimisellä. Avioliitossa puolisot ovat yhdenvertaisia keskenään, ja he voivat ottaa yhteisen sukunimen. Molemmat puolisot voivat itse määritellä, käyvätkö he ansiotyössä tai ottavatko he osaa esimerkiksi yhteiskunnalliseen tai poliittiseen toimintaan. Avioliitto ei rajoita kumpaakaan puolisoa tekemästä sopimuksia, ja puolisot voivat sopia sopimuksia myös keskenään. 

Avioliitossa omistussuhteet puolisoiden omaisuuksien kannalta eivät muutu. Kummallakin on edelleen oma omaisuutensa sekä kumpikin puoliso vastaa omista veloistaan. Toisaalta puolisot voivat hankkia yhteistä omaisuutta, ja velka on yhteistä tietyin edellytyksin.

Avioliiton solmimisella on taloudellisia vaikutuksia puolisoiden omaisuuteen. Puolisoille syntyy avioliiton myötä niin sanottu avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus rajoittuu kokonaan tai osittain, jos aviopuolisot tekevät keskenään avioehtosopimuksen. Avioehdon voi tehdä myös koskemaan mahdollista erotilannetta. 

Toinen puoliso ei saa ilman kirjallista sopimusta luovuttaa tai vuokrata puolisoiden yhteistä kotia tai esimerkiksi osakkeita, jotka oikeuttavat huoneiston hallitsemiseen, jota puolisot pitävät kotinaan. Puoliso ei saa myöskään luovuttaa toisen puolison tarpeellisia työssä käytettäviä työvälineitä ilman toisen puolison suostumusta. Mikäli puoliso kuitenkin tekee näin, voi toinen puolisoista lunastaa omaisuutensa takaisin.

Puolisoiden tulee myös omien kykyjensä mukaan osallistua perheen talouteen. Avioliiton myötä syntyy myös puolisoiden välinen elatusvelvollisuus, eli tarvittaessa avioliiton aikana toisen puolison on maksettava toiselle elatusapua tietyn verran. Myös avioeron jälkeen voidaan toinen puolisoista määrätä maksamaan elatustukea.

Lisäksi puolisoilla on oikeus perhe-eläkkeeseen sekä toisen puolison kuoltua perintöoikeus. Toisen puolison kuoltua leski voi jäädä asumaan yhteiseen kotiin, mikäli leskellä ei ole muuta asumispaikkaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa