Minilex - Lakipuhelin

Avoliitto ja oleskelulupa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oleskelulupa on ulkomaalaiselle henkilölle myönnettävä lupa oleskella maassa muutoin kuin lyhytaikaisesti. Oleskelulupaa voidaan hakea usealla eri perusteella, joista yksi on perheside. Oleskelulupa on siis mahdollista saada sillä perusteella, että hakijan perheenjäsen oleskelee Suomessa. Myös Suomessa asuvan henkilön avopuoliso voidaan tietyin edellytyksin katsoa hakijan perheenjäseneksi, kuten aviopuoliso katsotaan. Avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti eläneet voidaan nimittäin rinnastaa oleskelulupa-asiassa avopuolisoon, jos he ovat asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on yhteisessä huollossa oleva lapsi. Jos nämä edellytykset eivät täyty, ei avopuoliso voi saada oleskelulupaa perheenjäseniä koskevien säännösten nojalla, vaan hänen tulee turvautua muihin perusteisiin.

Avopuolison edellytykset oleskeluluvan saamiseen vaihtelevat sen mukaan, onko Suomessa asuva avopuoliso Suomen kansalainen vai oleskeluluvan saanut ulkomaalainen. Suomen kansalaisen aviopuolisoon rinnastettava avopuoliso voi saada oleskeluluvan, vaikka hänen toimeentulonsa ei olisikaan Suomessa turvattu. Lisäksi Suomen kansalaisen avopuoliso, joka ei täytä perheenjäsenen määritelmää, voidaan katsoa muuksi omaiseksi. Suomen kansalaisen muu omainen voi saada oleskeluluvan, jos oleskeluluvan myöntämättä jättäminen olisi kohtuutonta sen vuoksi, että osapuolten tarkoituksena on jatkaa aikaisemmin viettämäänsä kiinteää perhe-elämää tai että omainen on täysin riippuvainen Suomessa asuvasta henkilöstä.  Muun omaisen on kuitenkin odotettava oleskelulupapäätöstä ulkomailla, kun perheenjäsen voi odottaa päätöstä Suomessakin. Jos taas oleskeluluvan hakija on Suomesta oleskeluluvan saaneen avopuoliso, joka täyttää perheenjäsenen määritelmän, tulee hänen toimeentulonsa olla turvattu muuten kuin sosiaalietuuksilla, jotta lupa myönnettäisiin. Oleskeluluvan saaneen avopuoliso ei voi myöskään saada oleskelulupaa muuta omaista koskevien säännösten perusteella.

Suomessa asuvan henkilön avopuolisolle voidaan siis usein myöntää oleskelulupa perhesiteen perusteella. Useimmiten edellytyksenä luvan saantiin on kuitenkin perheenjäsenen määritelmän täyttyminen ja Suomessa oleskeluluvan saaneen osalta myös se, että hakijan toimeentulo on turvattu. Oleskelulupa voidaan Suomen kansalaisen perheenjäsenen ja Suomesta oleskeluluvan saaneen henkilön perheenjäsenen lisäksi myöntää myös muun muassa Suomessa asuvan ja oleskelunsa rekisteröineen unionin kansalaisen perheenjäsenelle. Neuvoja omaan oleskelulupa-asiaasi saat esimerkiksi soittamalla lakipuhelimeemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa