Minilex - Lakipuhelin

Avioliitto EU-kansalaisen kanssa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avioliiton solmiminen ulkomaalaisen kanssa oli aikaisemmin hyvin harvinaista. Nykyisin kansainväliset avioliitot ovat arkipäivää. Etenkin avioliiton solmiminen toisen EU-kansalaisen kanssa on melko yleistä. Solmittaessa avioliitto toisen EU-kansalaisen kanssa on kuitenkin huomioitava tiettyjä asioita. Avioliittoa koskevat säännökset voivat nimittäin olla erilaisia eri valtioiden välillä myös Euroopan unionissa. Avioliittoa koskevat säännökset ovat sidoksissa yhteiskunnassa vallitseviin moraalikäsityksiin sekä siihen millainen yksilön, perheen ja suvun asema yhteiskunnassa on.

Jossakin EU-maassa laillisesti solmittu avioliitto tunnustetaan automaattisesti kaikkialla muualla EU:ssa, poikkeuksena samaa sukupuolta olevien henkilöiden välinen avioliitto. Samaa sukupuolta olevien pariskuntien avioituminen tunnustetaan ja siihen on oikeus Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Islannissa, Itävallassa, Luxemburgissa, Maltalla, Norjassa, Portugalissa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Suomessa, Tanskassa ja Yhdistyneissä kungingaskunnissa Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta. Automaattisella tunnustamisella tarkoitetaan sitä, ettei avioliiton pätevyys edellytä erityistä tunnustamismenettelyä.

Kunkin EU-maan viranomaiset päättävät itsenäisesti mahdollisuudesta solmia avioliitto. Avioliittoa koskevat kansalliset säännökset ja käytännöt voivat poiketa toisistaan eri maissa. Suomessa avioliiton solmimisen edellytyksenä on avioliittolain mukaisten edellytysten täyttyminen. Avioliiton esteiden tutkinta toimitetaan Suomessa ennen vihkimistä, ja ulkomaalaisen osalta vaaditaan todistusta hänen siviilisäädystään.

EU-kansalaisen kanssa avioliittoa suunniteltaessa on ennen avioliiton solmimista tarkistettava, minkä valtion lakia avioliittoon ja aviovarallisuussuhteisiin sovelletaan. Lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi muun muassa puolisoiden oikeudelliseen asemaan ja velvollisuuksiin.

Jos avioliitto solmitaan oman asuinvaltion ulkopuolisessa EU-maassa, on hyvä tarkistaa kummankin maan viranomaisilta, mitä muodollisuuksia vaaditaan, jotta avioliitto on näissä valtioissa lainvoimainen. Edellytyksenä voi olla esimerkiksi avioliiton rekisteröiminen tai avioliittoilmoituksen julkaiseminen.

Toisessa EU-maassa solmittu avioliitto tunnustetaan siis automaattisesti, samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisiä avioliittoja lukuunottamatta, kaikissa EU-maissa. Jos avioliiton ovat solmineet samaa sukupuolta olevat henkilöt, on syytä tarkistaa tunnustetaanko samaa sukupuolta olevien avioliitto kyseisessä toisessa valtiossa. 

Häiden jälkeen toisessa EU-maassa solmittu avioliitto on suositeltavaa rekisteröidä avioliitto kotimaan konsulaatissa.

Jos toinen aviopuolisoista muuttaa toiseen EU-maahan töihin, niin hänen aviopuolisollaan on oikeus muuttaa hänen luokseen asumaan. 

Vinkit

-Toisessa EU-maassa solmittu avioliitto tunnustetaan automaattisesti kaikissa EU-maissa.

-Solmittaessa avioliitto toisen EU-valtion kansalaisen kanssa on syytä huomioida tietyt asiat, kuten se, minkä valtion lakia avioliittoon sovelletaan.

Varoitukset

-Avioliittoa koskevat säännökset ovat erilaisia eri valtioissa ja tämä on syytä huomioida tilanteessa, jossa avioliitto solmitaan toisen valtion kansalaisen kanssa.

-Samaa sukupuolta olevien välistä avioliittoa ei tunnusteta kaikissa EU-maissa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa