Minilex - Lakipuhelin

Rekisteröity parisuhde: Rekisteröintimenettely ja rekisteröinnin purkaminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Rekisteröinnin edellytyksenä on, että rekisteröinnin esteet on tutkittu ja tästä on annettu todistus osapuolille. Rekisteröinti tapahtuu niin, että parisuhteen osapuolet yhdessä allekirjoittavat viranomaisen läsnä ollessa rekisteröintiä tarkoittavan asiakirjan, jonka viranomainen vahvistaa allekirjoituksellaan. Viranomaisella tarkoitetaan siviilivihkimiseen oikeutettua viranomaista tai henkilöä, jolle maistraatti on myöntänyt vihkimisoikeuden.

Ellei rekisteröintiä suoriteta edellä mainitulla tavalla tai toimivaltaisen viranomaisen myötävaikutuksella, rekisteröinti on mitätön. Presidentti voi kuitenkin päättää, että mitätöntä rekisteröintiä on pidettävä pätevänä. Tämä edellyttää erittäin painavien syiden olemassaoloa. Asiaa koskevan hakemuksen voi tehdä kumpikin osapuolista tai jos toinen on kuollut, hänen perillisensä.

Rekisteröinti tapahtuu pääasiassa siviilivihkimiseen oikeutetun viranomaisen toimitiloissa, eli maistraatissa tai käräjäoikeudessa. Tällöin rekisteröinti on maksuton. Parisuhteen osapuolet ja rekisteriviranomainen voivat kuitenkin sopia rekisteröinnin toimittamisesta muualla kuin viranomaisen toimitiloissa tai muuna kuin virka-aikana. Tällöin rekisteröinnistä peritään maksu ja matkakustannusten korvausta.

Parisuhde purkautuu joko toisen puolison kuoleman tai kuolleeksi julistamisen johdosta taikka tuomioistuimen päätöksellä. Rekisteröidyn parisuhteen purkaminen tapahtuu samalla tavoin kuin avioeron saaminen (ks. avioero).

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa