Minilex - Lakipuhelin

Rekisteröity parisuhde: Rekisteröintimenettely ja rekisteröinnin purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rekisteröinnin edellytyksenä on, että rekisteröinnin esteet on tutkittu ja tästä on annettu todistus osapuolille. Rekisteröinti tapahtuu niin, että parisuhteen osapuolet yhdessä allekirjoittavat viranomaisen läsnä ollessa rekisteröintiä tarkoittavan asiakirjan, jonka viranomainen vahvistaa allekirjoituksellaan. Viranomaisella tarkoitetaan siviilivihkimiseen oikeutettua viranomaista tai henkilöä, jolle maistraatti (nykyinen Digi- ja väestötietovirasto) on myöntänyt vihkimisoikeuden. Ellei rekisteröintiä suoriteta edellä mainitulla tavalla tai toimivaltaisen viranomaisen myötävaikutuksella, rekisteröinti on mitätön.

Presidentti voi kuitenkin päättää, että mitätöntä rekisteröintiä on pidettävä pätevänä. Tämä edellyttää erittäin painavien syiden olemassaoloa. Asiaa koskevan hakemuksen voi tehdä kumpikin osapuolista tai jos toinen on kuollut, hänen perillisensä. Rekisteröinti tapahtuu pääasiassa siviilivihkimiseen oikeutetun viranomaisen toimitiloissa, eli maistraatissa (nykyisin Digi- ja väestötietovirasto) tai käräjäoikeudessa. Tällöin rekisteröinti on maksuton. Parisuhteen osapuolet ja rekisteriviranomainen voivat kuitenkin sopia rekisteröinnin toimittamisesta muualla kuin viranomaisen toimitiloissa tai muuna kuin virka-aikana. Tällöin rekisteröinnistä peritään maksu ja matkakustannusten korvausta. Parisuhde purkautuu joko toisen puolison kuoleman tai kuolleeksi julistamisen johdosta taikka tuomioistuimen päätöksellä. Rekisteröidyn parisuhteen purkaminen tapahtuu samalla tavoin kuin avioeron saaminen (ks. avioero).

Huomioitavaa on, että parisuhteen rekisteröinti ei ole enää nykyisin mahdollista, vaan samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton keskenään. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa