Minilex - Lakipuhelin

Pitääkö avoliitto rekisteröidä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Avoliitto ja avioliitto tarkoittavat eri asioita. Avioliitossa pariskunta solmii avioliiton vihkimisellä, josta seuraa tiettyjä oikeusvaikutuksia. Avioliiton myötä syntyviä oikeuksia ovat esimerkiksi avio-oikeus sekä puolison elatusvelvollisuus. Avoliitossa pari asuu yhdessä, mutta he eivät ole solmineet avioliittoa. Avoliiton aloittaminen ja lopettaminen on jokaisen yksityisasia, eikä avoliitoista pidetä minkäänlaista rekisteriä.

Avoliitto on yhteistalouden muoto, jota on säännelty kaikista vähiten. Avoliitossa kaksi henkilöä asuu samassa taloudessa. Pelkkä yhdessä asuminen ei kuitenkaan ole riittävä ehto avoliitolle, vaan avoliitossa kahden henkilön tarkoituksena tulee olla eläminen yhdessä perheenä. Siten avoliitto on vakiintuneen pariskunnan seurustelumuoto, joka perustuu hiljaiseen tai nimenomaiseen sopimukseen.

Avioliiton myötä puolisoiden välille syntyy oikeuksia ja velvollisuuksia. Avoliitossa taas ei ole avioliiton tapaan puolison elatusvelvollisuutta, oikeutta leskeneläkkeeseen tai avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Avopuolisoilla ei ole myöskään mahdollisuutta ottaa toistensa sukunimiä.

Seurustelusuhteen muuttumista avoliitoksi ei tarvitse rekisteröidä, vaan avoliitto aloitetaan muuttamalla yhteen. Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain mukaisten avoliittojen purkamisista kuitenkin pidetään Avoliittoasioiden rekisteriä, johon tallennetaan avoliittojen purkautumisesta syntyviä asiakirjoja kuten omaisuuden erottelukirjoja. Asiakirjojen rekisteröinti esimerkiksi suojelee konkurssissa ja ulosotossa avopuolisoa velkojilta.

Avoliiton yhteistalouden purkamiseen sovelletaan lakia, jos avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta tai avopuolisoilla on tai on ollut yhteinen lapsi tai yhteisessä huollossa ollut lapsi. Avopuoliso ei ole kuitenkaan henkilö, joka elää avioliitossa. Lakia sovelletaan vain avoliiton purkautumisen yhteydessä eikä sillä ole vaikutusta avoliiton aloittamiseen.

Avoliittoa ei siis tarvitse ilmoittaa mihinkään rekisteriin, vaan avoliiton aloittamisesta voivat henkilöt vapaasti sopia keskenään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa