Minilex - Lakipuhelin

Omaisuuden ositus avioliiton päättyessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ositus tarkoittaa avioliiton päättyessä avioeroon tai toisen puolison kuolemaan tapahtuvaa avio-oikeuden alaisen omaisuuden selvittämistä ja tasaamista. Omaisuuden osituksessa jaetaan siis puolisoiden varat ja velat. Jos puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, suoritetaan kuitenkin vain omaisuuden erottelu.

Ositusperusteena toimii siis ensinnäkin avioero. Kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille, voi kumpikin puoliso vaatia omaisuuden jakoa eli ositusta toimitettavaksi. Puolisoiden ei tarvitse odottaa kuuden kuukauden harkinta-ajan umpeutumista ja lopullista avioerotuomiota, vaan ositus voidaan toimittaa heti, kun asia on tullut vireille. Avioeron perusteella toimitettavassa omaisuuden osituksessa omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan puolisoiden kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että se puoliso, jolla on enemmän omaisuutta, maksaa vähemmän omistavalle puolisolle tasinkoa niin paljon, että molemmilla on yhtä paljon omaisuutta.

Toinen ositusperuste on toisen puolison kuolema. Kun avioliitto purkautuu toisen puolison kuoleman johdosta, voi ositusta vaatia joko leski tai kuolleen puolison perilliset. Tässäkin osituksessa puolisoiden omaisuus jaetaan pääsääntöisesti tasan. Kuitenkin, jos leskelle kuuluu omaisuutta enemmän kuin kuolleelle puolisolle, hän saa pitää koko omaisuutensa itsellään, eli hänen ei tarvitse maksaa kuolleen puolison perillisille tasinkoa.

Omaisuuden ositus voidaan toimittaa joko siten, että osapuolet sopivat keskenään omaisuuden jakamisesta (sopimusositus) tai sitten osituksen voi toimittaa tuomioistuimen määräämä pesänjakaja, yleensä asianajaja (toimitusositus). Sopimusositus on kuitenkin selvästi yleisempi kuin toimitusositus. Omaisuuden ositusta on mahdollista myös sovitella silloin, kun ositus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen tai siihen, että toinen puoliso saisi perusteetonta taloudellista etua. Osituksen sovittelua harkittaessa on otettava erityisesti huomioon avioliiton kestoaika, puolisoiden toiminta yhteisen talouden hyväksi ja omaisuuden kartuttamiseksi ja säilyttämiseksi sekä muut näihin verrattavat puolisoiden taloutta koskevat seikat.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa